Minister godkender udvidelse af nationalpark

06-08-2018

Nationalpark Mols Bjerge er vokset med tre sammenhængende arealer, der støder op mod nationalparkgrænsen. Det sker, da lodsejerne selv har ønsket det

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har, efter anmodninger fra en række lodsejere om at indgå i Nationalpark Mols Bjerge, netop godkendt en mindre udvidelse af nationalparken.

I et brev til nationalparkens formand, Jørgen Blach, skriver ministeren, at han efter anbefaling fra nationalparkens bestyrelse vil ændre nationalparkens afgrænsning således, at de ønskede tre arealer kommer til at indgå i nationalparken.

Arbejdet med at foretage de nødvendige ændringer af bekendtgørelsen vil blive igangsat efter sommerferien.

Lodsejere henvendte sig selv

Udvidelsen sker efter en lokal proces med at udarbejde en nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge for perioden 2018 – 2024. En nationalparkplan skal præcist beskrive og prioritere, hvilke resultater nationalparken skal præsentere i de næste seks år.

I modsætning til den første planperiode var bestyrelsen denne gang ikke afvisende over for tilkendegivelser fra lodsejere, som ønskede deres ejendom inddraget i nationalparken.

Der kom fire henvendelser til bestyrelsen om ønskede udvidelser. Alle ønsker blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen anbefalede ministeren at godkende tre af arealerne med den begrundelse, at de hver især ville kunne understøtte nationalparkens arbejde efter de lovbestemte formål med parken.

Lokale samarbejder med park

I det hele taget samarbejder lokalområdet om sin nationalpark i dagligdagen og i samarbejdsrelationer og netværk, der bl.a. tæller frivillige og 63 lokale partnervirksomheder.

Parken er da også blevet sikkert forankret i lokalområdet. En Epinion-undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen er blevet betydeligt mere venligt stillet over for nationalparken end ved oprettelsen. Faktisk er der samlet sket et skred i holdning i positiv retning på samlet mere end 20 procentpoint fra oprettelsen af Nationalparken og frem til 2016.

Ministeren påskønner det inddragende arbejde.

”Jeg anerkender jeres store indsats for at udvikle nationalparken og understøtte det lokale engagement,” skriver Jakob Ellemann-Jensen til bestyrelsesformand Jørgen Blach.

 

FAKTA OM AREALERNE

Ejendommen Egens Overgaard har skel direkte op mod nationalparkgrænsen. Udvidelsen omfatter en matrikel i Egens By, Egens

Nationalparkens bestyrelse anbefalede ministeren udvidelsen, fordi den ”vil understøtte nationalparkens formål om bl.a. at skabe lokal erhvervsudvikling. På Egens Overgaard har ejerne en virksomhed, som bl.a. sælger lokale produkter, holder kurser og producerer håndlavet kvalitetschokolader.”

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.

Se virksomhedens hjemmeside her

Ejendommen Vistoft Mølle ligger ca. 300 meter fra nationalparkgrænsen. Derfor har nationalparken været i dialog med to lodsejere for at få deres samtykke til også at indgå i parken, således at der kan skabes en sammenhængende ny grænse. De to ejendomme har givet samtykke. Udvidelsen omfatter tre matrikler, alle Vistoft By, Vistoft.

Bestyrelsen anbefale udvidelsen over for ministeren, ”fordi den vil understøtte nationalparkens formål inden for bl.a. kulturområdet. Inddragelsen af den meget kendte og historisk interessante mølle vil udgøre en styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske indhold. Samtidig skaber ejernes ønske at åbne møllen for offentligheden og bruge den til kulturaktiviteter udviklingspotentiale for nationalparken.”

Ejendommen Holmegaard har i dag et mindre areal ned mod Havmølleåen inden for nationalparken, mens restejendommen med stuehus, avlsbygninger, marker og skove ligger uden for nationalparken. Ejerene har anmodet om at få hele ejendommen med i nationalparken, hvilket svarer til tre matrikelnumre, henholdsvis Hyllested Skovgårde, Hyllested, og Gravlev, Fuglslev.

Bestyrelsen anbefalede udvidelsen over for ministeren, fordi den vil understøtte flere af nationalparkens formål.

”For det første er stuehuset helt unikt i kulturhistorisk sammenhæng: Bygningen er opført i 1801 i bindingsværk og fremstår indretningsmæssigt som i de tidlige 1800-år bl.a. med en gammel brændefyret bageovn, bryggersskorsten, gruekedel og maltkølle. For det andet arbejder ejerne med de oprindelige husdyrracer og sælger produkterne under mottoet: Bevar vor levende kulturarv – spis den! For det tredje er der et meget stort og velbevaret naturindhold i ejendommens skove med vigtige levesteder for særlige og truede arter. Endelig skal nævnes, at ejendommen også har et stort formidlings- og friluftspotentiale, som ejerne er interesseret i at udvikle.”

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.