Minister godkender udvidelse af nationalpark

06-08-2018

Nationalpark Mols Bjerge er vokset med tre sammenhængende arealer, der støder op mod nationalparkgrænsen. Det sker, da lodsejerne selv har ønsket det

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har, efter anmodninger fra en række lodsejere om at indgå i Nationalpark Mols Bjerge, netop godkendt en mindre udvidelse af nationalparken.

I et brev til nationalparkens formand, Jørgen Blach, skriver ministeren, at han efter anbefaling fra nationalparkens bestyrelse vil ændre nationalparkens afgrænsning således, at de ønskede tre arealer kommer til at indgå i nationalparken.

Arbejdet med at foretage de nødvendige ændringer af bekendtgørelsen vil blive igangsat efter sommerferien.

Lodsejere henvendte sig selv

Udvidelsen sker efter en lokal proces med at udarbejde en nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge for perioden 2018 – 2024. En nationalparkplan skal præcist beskrive og prioritere, hvilke resultater nationalparken skal præsentere i de næste seks år.

I modsætning til den første planperiode var bestyrelsen denne gang ikke afvisende over for tilkendegivelser fra lodsejere, som ønskede deres ejendom inddraget i nationalparken.

Der kom fire henvendelser til bestyrelsen om ønskede udvidelser. Alle ønsker blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen anbefalede ministeren at godkende tre af arealerne med den begrundelse, at de hver især ville kunne understøtte nationalparkens arbejde efter de lovbestemte formål med parken.

Lokale samarbejder med park

I det hele taget samarbejder lokalområdet om sin nationalpark i dagligdagen og i samarbejdsrelationer og netværk, der bl.a. tæller frivillige og 63 lokale partnervirksomheder.

Parken er da også blevet sikkert forankret i lokalområdet. En Epinion-undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen er blevet betydeligt mere venligt stillet over for nationalparken end ved oprettelsen. Faktisk er der samlet sket et skred i holdning i positiv retning på samlet mere end 20 procentpoint fra oprettelsen af Nationalparken og frem til 2016.

Ministeren påskønner det inddragende arbejde.

”Jeg anerkender jeres store indsats for at udvikle nationalparken og understøtte det lokale engagement,” skriver Jakob Ellemann-Jensen til bestyrelsesformand Jørgen Blach.