Jernhatten og Mols Bjerge i Danmarks Naturkanon

22-11-2018

Nationalpark Mols Bjerge er med i Danmarks nye naturkanon med to lokaliteter, der er gode eksponenter for parkens landskab og natur

Foto Christian Birkebæk

Isen har været Danmarks vigtigste landskabsarkitekt, og få steder mærker man det så tydeligt som i det bakkede, bølgede landskab, der har de efter danske forhold vældige Mols Bjerge som centrum. 

Sådan er ordene i indledningen til juryens begrundelse for, at netop Jernhatten og Mols Bjerge er blevet udvalgt som et af 15 steder i Danmark, der nu er en del af Danmarks Naturkanon.

Nationalpark Mols Bjerges særkende er netop det særprægede istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder, og hvor der er en særlig, og ofte sjælden, natur. 

Der er mange udsigtspunkter

Ud over den tørre og lysåbne natur med hede og overdrev er der en varieret natur i nationalparken, og landskabet bærer også præg af stor variation med mange istidsskabte landskabselementer.

Det kan man også læse i juryens begrundelse.

Mols Bjerge er et af de bedste danske levesteder for insekter – og så er der overdrev, sletter, egeskov, kildevæld, slugter og vældige udsigtspunkter, hvor man kan se, hvordan isen for tusindvis af år siden skabte bakker, bugte og vige, som er betagende året rundt.

Særligt om Jernhatten fremgår det, at den er yderste forpost i nationalparkområdet, og kystskrænten, der her når knap 50 meter over havet, viser, hvor spændende naturen kan være selv på et begrænset område.

Jernhatten har sjælden beboer

Juryens beskrivelse af Jernhatten er ret detaljeret:

De varme, tørre skrænter og stranden nedenfor myldrer med sjældne planter og insekter og edderkopper, blandt andet er det første danske fund af den normalt mere sydlige jagtedderkop Arctosa lutetiana. Øverst findes en sand troldeskov af forkrøblede bøgetræer tæt behængt med vedbend, og er det Kattegats undervandsnatur, man gerne vil udforske, er kysten ud for Jernhatten ideel.

 

Fakta

15 natursteder er udvalgt som Danmarks Naturkanon Da de 15 steder skulle udvælges, kom der 1.671 forslag ordelt på over 500 skove, bakker, enge, heder, søer, åer, klinter, klitter, klipper – og hvad dansk natur ellers byder på En jury udvalgte på det grundlag 30 kandidater til den danske naturkanon, ligeligt fordelt blandt de danske regioner Herefter kunne alle hjælpe deres personlige favorit natursted i opløbet om at komme med i Danmarks naturkanon ved at dele deres beretninger om et sted. Det gjorde 1.200 personer

Læs mere om Danmarks nye naturkanon

Du kan læse mere om Danmarks nye naturkanon - og de 15 udvalgte steder her