Førstehjælp til lægeplanter på Kalø

18-12-2018

Naturstyrelsen Kronjylland og Nationalpark Mols Bjerge sikrer i fællesskab 15 overlevende lægeplanter ved Kalø Slotsruin

Giftig. Giver synsforstyrrelser, sindsforvirring og lammelser. Kan være dødelig. Blev engang brugt i små mængder som bedøvende. Kan desuden farve gult.

Sådan er skarntyde, eller Conium Maculatum.  

På Kalø Slotsruin kan man finde skarntyden. På borgen med tilhørende avlsgård havde måske 300 mennesker deres gang indtil ca. 1660, da borgen blev forladt. Som del af den store selvforsyning på sådanne borge hørte dengang også lægeplanter som f.eks. skarntyde, der simpelthen har overlevet på stedet helt indtil i dag.

Da den ikke er en vild planteart, er den imidlertid ikke beskyttet. I flere tilfælde er det sket, at naturpleje som f.eks. kratrydning har fjernet små bestande af lægeplanter på Kalø.

Det er endegyldigt slut nu.

Naturstyrelsen Kronjylland og nationalparken har sammen udarbejdet en plejeplan, hvori sårbare områder og truslerne her er kortlagt og muligheder for beskyttende pleje er aftalt.  

Fremover vil den naturpleje, som nationalparkens frivilliggruppe, kaldet Kalø-gruppen, udfører, og den mere overordnede naturpleje, som Naturstyrelsen Kronjylland udfører, blive koordineret og inkludere beskyttelsen af lægeplanterne.

Hjælp fra ungt hoved

Det er skov- og landskabsingeniør 26-årige Lene Zanchetta, der i praktik hos nationalparken har arbejdet med lægeplanterne på Kalø i fællesskab med biologerne Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge, og Jan Højland, Naturstyrelsen Kronjylland.

De frivillige i Kalø-gruppen har i 2017-18 udført forarbejdet med kortlægning og optælling af de 15 lægeplanter.

Lene Zanchetta kunne gennem sit arbejde identificere nogle ret få særligt sårbare områder – især lige i og omkring borgruinen samt de sydvestvendte skrænter ud mod Århusbugten.

Hun har samlet trådene og forslået ny naturpleje på de mest sårbare steder. Plejeplanen rummer samtidig en beskrivelse med fotos af hver af de 15 arter, så alle, der udfører naturpleje i området, kan lære arterne at kende.

Flere af lægeplanterne er sjældne, nationalt eller regionalt, men hver især og tilsammen er de også levende fortidsminder, der fortæller et interessant stykke kulturhistorie.

Der står skovløg, katteurt, rød tangbæger, mørk kongelys, lægestenfrø, almindelig martrem, læge hundetunge, almindelig hjertespand, gærde-kartebolle, farve-receda, gærdekørvel, glat burre, almindelig katost og bulmeurt.

Så der er råd for infektioner, vorter og halsbetændelse, men også gonorré, tynd hårvækst og kvindelidelser.

LÆR MERE

For de særlige interesserede ligger plejeplanen som en rapport her Bemærk her er billeder af lægeplanterne og en beskrivelse af dem, og hvordan de kulturhistorisk er blevet anvendt.

Det er også muligt at se en video om ”Lægeplanterne på Kalø”. Se den her.