Årsberetning for 2017: Nationalpark slår rødder i lokalsamfundet

25-04-2018

Sidste år har på flere måder været succesfuld for Nationalpark Mols Bjerge, fremgår det af årsberetningen for 2017

Mols Bjerge. Foto: Lasse Pedersen

En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men er resultat af langsigtet planlægning og rigtigt meget arbejde, der involverer hele det lokalområde, parken ligger i.

Nationalpark Mols Bjerge har netop offentliggjort sin årsrapport for 2017, og det fremgår meget tydeligt, at netop den lokale forankring har stor betydning i parkens måde at arbejde på.

I årsberetningen står det f.eks. at læse, at parken i dag har en stor kontaktflade i sine netværk med ca. 60 frivillige, der har deres gang hos nationalparkens sekretariat på Jagtslottet på Kalø, og 62 lokale partnervirksomheder, der er meget aktive med flere møder og projekter hen over året.

Rådet er lokalt

Der er også stor involvering af lokalsamfundet i det daglige arbejde, hvor projekterne formes og effektueres.

Nationalparkens nye bestyrelse har nemlig givet en række lokale organisationer en plads i et nationalparkråd, der skal sikre den bedst mulige faglige rådgivning og lokale forankring af arbejdet.

Her sidder bl.a. Museum Østjylland, Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening, Djurslands Udviklingsråd og en række lokale lodejerforeninger.

Rådsmedlemmerne er ikke bare med for en syns skyld, men er dybt involveret i arbejdet. De sidder side om side med bestyrelsesmedlemmerne i de faglige råd, som arbejder med hvert deres område; Naturudvalget, Kulturudvalget, Friluftsudvalget og Erhvervsudvalget.

Det er en arbejdsmodel, der er opfundet lokalt i Mols Bjerge netop for at sikre en god involvering af rådet i nationalparkens arbejde.

Meget samarbejde med andre

Hertil kan lægges de mange projekter, som nationalparken ikke løfter alene, men i fællesskab med foreninger, virksomheder, myndigheder, mennesker, organisationer og institutioner i nationalparkområdet.

F.eks. finansierer parken en registrering af områdets særlige og truede kulturmiljøer. Denne registreringen er et flerårigt projekt, der foretages i samarbejde med Museum Østjylland.

På naturområdet er der også mange samarbejder med lokale lodsejere og virksomheder.

Den engagerende måde at arbejde på har ifølge en Epinion-undersøgelse (2016) båret frugt på den vis, at borgerne i området i stigende grad tager nationalparken til sig.

Siden indvielsen i 2009 er der nemlig sket en markant bevægelse i holdningen til Nationalparken i positiv retning.

FIND nyhed om Epinion-undersøgelsen HER

Fakta

Læs Nationalpark Mols Bjerges årsberetning HER

Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ under Miljøministeriet

Fonden er nedsat for at etablere og udvikle Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparkens 2. bestyrelsesperiode udløb 1. oktober 2017, hvorefter miljø- og fødevareministeren sidst på året udpegede den nye formand, Jørgen Blach, og bestyrelse. Find dem HER

Et af nationalparkens store resultater i 2017 er vedtagelsen af en nationalparkplan for de kommende seks år – en plan, der er vedtaget efter mange offentlige møder og offentlighedsfase. Find den HER