Tør du blive bidt af en springbalsamin?

12-06-2017

Biolog Gunnar Birkelund og Nationalpark Mols Bjerge fejrer sammen ”De vilde blomster dag” med en botanisk felttur i Ringelmose Skov ved Rønde

Den fine tandrod med lyse violetter blomster kan blive op til en halv meter høj. Den har tandlignende yngleknopper på stængelen. De er sovende bladknopper, der kan falde af og slå rod - og blive til en ny plante.

Tør du blive bidt i fingeren af en springbalsamin? Kan planter have feber? Og hvorfor hedder de, hvad planterne nu engang hedder?

Det er nogle af de udfordringer og spørgsmål, som man kan få svar, når der på søndag 18. juni er ”De vilde blomsters dag” i hele Norden.

I Nationalpark Mols Bjerge kan alle interesserede mennesker gratis komme med højskolelærer og biolog Gunnar Birkelund på en felttur i Ringelmose Skov og få indblik i botanikkens verden – og nørde vilde blomster.

Det foregår på søndag kl. 13-15 med mødested på p-pladsen ved Bregnet Kirke tæt på Kalø Slotsruin.

Der er vildt ved kirken

På turen kan deltagerne lære om planternes kendetegn, og hvad man skal se efter for at navngive dem.

Turen begynder med at kigge på nogle ganske almindelige planter, herunder de såkaldte pionerer, der er de planter, der kommer op først, når jord blotlægges.

Ved Bregnet Kirke blev parkeringsarealet udvidet for to år siden. Volden ud mod marken gav herefter grobund for en række plantearter. Netop her kan deltagerne på turen se pionererne og få svar på, om de stadig klarer sig på volden.

Det kunne for eksempel være planten klinte, som i dag er sjælden, men som tidligere var ret besværligt ukrudt i kornmarker.

Gunnar Birkelund fandt klinten ved Bregnet Kirken i 2015.

Bøgeskoven har skovplanter

Efter turen langs volden vandrer deltagerne i samlet flok ind den frodige bøgeskov, Ringelmose Skov.

I den gamle herregårdsskov vokser helt typiske skovplanter som skovmærke, skov-hullæbe, stor fladstjerne og forskellige skovgræsser. Måske der også er den lidt mere sjældne tandrod. 

Gunnar Birkelund vil på gåturen fortælle om blomsterne – herunder om dansk arum, hvis temperatur stiger under blomstringen. Deltagerne får at vide, hvordan det mon kan være.  

Springbalsaminen bider

Langs vejene i skoven, hvor jorden røres op ved skovning eller anden voldsom aktivitet, sår springbalsamin sig selv.

Den møder deltagerne – og da er det, at det testes, om de tør blive bidt i fingeren af en vild springbalsamin?

Ved de små bække er der andre typer af voksesteder, så langs med vandløbene er der derfor også andre planter. Ringelmose Sø og bredderne omkring søen giver igen nogle helt andre livsbetingelser for planterne, så her er der også andre planter. Således bestemmer omgivelserne, hvilke arter man finder.

Og apropos vand, så går turen forbi Tobias Kilde, som er en gammel helligkilde, der forsyner Ringelmose Sø med vand. Kilden siges at kunne kurere øjensygdom.

Hvad er vilde blomsters dag?

Alene i Danmark er der på ”Vilde blomsters dag” 56 ture, hvor kyndige turledere tilbyder botaniske oplevelser og spændende viden om vilde blomster.

I Norge, Sverige, Finland, på Færøerne, på Grønland og på Island holder de botaniske foreninger også De Vilde Blomsters Dag.

Derfor kommer op mod 10.000 personer ud og ser på den vilde flora i Norden den samme søndag i juni.

Praktisk

Turleder: Gunnar Birkelund

Tidspunkt: 13.00 – 15.30

Mødested: P-plads ved Bregnet Kirke tæt på Kalø Slotsruin

Turen bliver på to-tre km på brede sandveje med et par afstikkere uden for vejene.

Husk fornuftig påklædning og gode sko.

Det kan være en god ide at medbringe en flora og en lup.

Mødestedet Bregnet Kirke ligger på Kirkebakken i Rønde, hvor parkering også er mulig.