Tag på guidet tur i urørt skov med biolog fra Nationalpark Mols Bjerge

26-04-2017

Det er lige nu, det rykker i bøgeskoven. Ligesom rigtige film skal ses i biografen, skal rigtig bøgeskov ses i maj

Tolløkke Skov har stort naturpotetiale med mange store og gamle bøge. På turdagen er skoven lige ved at springe ud. Det er en gammel skov, som derfor er rig på gammelskovs-blomster som for eksempel hvid anemone, lærkespore og milturt.

Store døde træer, kæmpebiller, spætteskrig og besynderlige svampe er noget af det, der karakteriserer urørt skov, og som der er mulighed for at opleve i Tolløkke Skov.

Lørdag 6. maj kl. 13-15 kan alle interesserede komme på skovtur med biolog Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge, i den artsrige Tolløkke Skov, der ligger kun et fuglefløjt sydvest for Ebeltoft.

Her har Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune netop indgået et samarbejde om at lave en tredjedel af skoven til naturskov, hvor al kommerciel skovdrift og brændesankning ophører.

Hvad skoven rummer

Dette skal, over tid, give skoven et jungleagtigt præg med mange store gamle træer, nogle døde eller døende, stående og liggende, med urterige, varme og blomstrende lysbrønde.

Jens Reddersen viser rundt i skoven og på projektarealerne. Her fortæller han, hvad det er for træer, blomster, fugle, insekter og svampe, som kommune og nationalpark prøver at skabe bedre forhold for ved at lave naturskov.

Jens Reddersen give gode eksempler på, hvilke arter der findes og ikke findes i skoven, og hvad kommune og nationalpark gerne vil have mere af.

Bekymrede skovgæster og brændesankere kan også få klar besked om stier, adgangsmuligheder, risiko for faldende træer og grene, og hvor man nu kan få sankeaftaler med Syddjurs Kommune.

Væk med ahorn

I skoven har den invasive træart ahorn bredt sig bekymrende meget de seneste årtier. Ahorn overvokser de oprindelige træarter, bøg og eg og gør skoven meget mørk og blomsterfattig i bunden.

Turen giver også eksempler på områder med stor ahorn-opvækst. Sammen laves også en lille ahornrydning med medbragte haveredskaber, håndkraft, rosensaks, bøjlesav, høgenæb eller andet.

Den ryddede ahorn får lov til at ligge som kvas i skovbunden, og man får her historien om, hvordan det kan gavne skovmusene, som igen kan fremme opvæksten af eg og bøg.

Naturlig dynamik, tak

Før Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge hver investerede godt 250.000 kroner i projektet, undersøgte Nationalparken Tolløkke Skovs potentiale – og med gode resultater.

De samme undersøgelser har Nationalparken desuden lavet i 6,5 hektarer af Elsegårde Skov, hvor en privat skovejer, Kaj Birk Jensen, har indgået en frivillig natur- og driftsplan på grund af sin interesse for naturen.

Her fandt nationalparken blandt andet blå anemone og en solid omgang stor flagspætte og spætmejse, men også rødstjert, træløber og stær, som ynglede i hule bryntræer. Skovmår svang sig i trækronerne, og alle dyrene boede i huller i døde og skrantende store træer. Et spættetræ med sytten huller var rekorden.

Du finder Nationalpark Mols Bjerges rapport om undersøgelserne af skovnaturen herher

Praktisk

Tid: Lørdag 6. maj 2017 kl. 13-15

Sted: P-pladsen i Tolløkke Skov, foran Pavillonen for enden af Skovalléen

Tøj til vejret, fodtøj til mudrede skovstier.

Ca. 2 km i let, men stedvist mudret terræn.

Gerne god rosensaks, lille bøjlesav eller høgenæb.

Arrangør: Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune.