Nyt koncept med junior rangers i Mols Bjerge

08-02-2017

Det kan være svært at få de unge til at interessere sig for naturen og være med til at passe på den. Det vil Nationalpark Mols Bjerge lave om på ved at arbejde med junior rangers

Friluftsrådet bevilligede i sidste uge 771.000 kr. i tilskud til Nationalpark Mols Bjerges projekt "Formidling i verdensklasse", som går ud på at styrke formidlingen af natur og friluftsliv i Nationalparken. 

En af de kommende formidlingstiltag bliver at udvikle et junior ranger-koncept for unge mellem 12 og 18 år. Af de 771.000 kroner, der er bevilliget i tilskud, skal 543.000 kroner bruges hertil.

Det vil blive et valgfagstilbud i folkeskolens ældste klasser med henblik på at nå en gruppe af unge, som ellers kan være vanskelige at få ud i naturen. 

Vi skal lære om respekt

Til Adresseavisen har Kristian Herget, friluftskoordinator i Nationalpark Mols Bjerge, fortalt, hvorfor det er et vigtigt koncept at udvikle og udbrede.

"At vide, hvad der er sårbart i naturen, er vigtigt. Vi vil gerne lære de unge om naturen og lære dem at have respekt for den. Jo mere man ved om noget, jo mere respekt har man også for det," har han sagt til Adresseavisen.

Forløbet til folkeskolens 7.-9. klasse spænder over tyve eftermiddage. Det er samlet set en eftermiddag om ugen i et semester, hvor eleverne skal arbejde med natur, landskabskultur, friluftsliv, at guide i naturen og meget andet.

"Det minder lidt om spejderne, men rummer meget mere, fordi eleverne også bliver en slags guides med stor viden om naturen," har Kristian Herget udtalt til Adresseavisen.

Et koncept fra Europarc

Forbilledet er det koncept, som er lavet i den europæiske sammenslutning af nationalparker, Europarc. Her minder konceptet om junior rangers lidt om spejderne, men er netop udvidet med betjening af gæster og viden om at formidle kulturhistorie og geologi.

Når eleverne har deltaget i kurset, skal de tage en slags eksamen, hvorved de officielt bliver junior rangers. Der er desuden en årlig camp et sted i Europa, hvor junior rangers fra hele Europa mødes.

" Konceptet på europæisk plan er meget åbent, og vi vil gerne lave et koncept med meget mere uddannelse. Vi vil også få det certificeret som den danske model. Vi vil rigtig gerne have fat i de unge mennesker i skolernes 7.-8. klasse, som er svære at nå. Hvis de tilbydes dette som en del af deres skolefag, skal de alligevel være på skolen, så kan vi bedre lokke dem til at være med. Vi håber på, at det her kan blive mere spændende end andre valgfag," sagde Kristian Herget til Adresseavisen.

De penge, nationalparken har fået til projektet, skal gå til at udvikle konceptet, få det godkendt i EU og lave undervisningsmateriale, som eleverne kan beholde efterfølgende.

Det første forsøgshold skal starte på forløbet i efteråret 2017.

 

 

Fakta