Nye forskningsresultater i særtryk af Geoviden om Nationalpark Mols Bjerge

07-12-2017

En række forskningsprojekter i Nationalpark Mols Bjerge er omtalt i et særnummer af Geoviden, der samler nyeste dansk viden om områdets geologi

De danske bjerge er et mysterium.

Netop som forskerne tror, de har viden om Mols Bjerges skabelse, der kan danne rammen for at diskutere og opstille teorier, kommer der ny viden at arbejde med. Vi bliver klogere og klogere på istidslandskabet.

I Nationalpark Mols Bjerge har de netop afsluttet en række forskningsprojekter udført af forskere fra Geoscience, Aarhus Universitet – og de resultater er så interessante, at Geocenter Danmark netop har lavet et helt særtryk af det populærfaglige tidsskrift Geoviden, der kun handler om Nationalpark Mols Bjerge (nr. 3/2017).

Nyfund af kalkrygge

For hvordan er fundamentet under Mols Bjerge? Og rokker det ved tidligere teorier om, hvordan Mols Bjerge er skabt, at der nu er fundet nogle hidtil ikke-opdagede kalkrygge i undergrunden?

Og hvordan kan forskerne ved at bore dybt ned i først Agri Sø og dernæst Fuglsø Sø få helt sikre data på, at der engang var tundra med rypelyng i Mols Bjerge?

Og endelig, hvordan kan man nyfortolke terrænet i Mols Bjerge helt ned til med 10 centimeters nøjagtighed ved hjælp af det nye forskningsredskab, Den Nye Digitale Højdemodel?

Det og meget mere kan man således nu læse om i et særtryk af Geoviden om Nationalpark Mols Bjerge.

Geoviden er rettet mod mennesker med særlig viden om og interesse for geologi. Derfor er det ikke letlæseligt stof, man lige klarer i skæret af sengelampen, men det er dog korte tekster og med rigt og flot indhold af figurer og fotos.

Der er vægt bagved

Det er Geocenter Danmark, der udgiver Geoviden.

Det er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, samt Geologisk Museum (Statens Naturhistoriske Museum) begge ved Københavns Universitet.

Læs meget mere...

Det nye hæfte om Nationalpark Mols Bjerge er et populærvidenskabeligt fagskrift.

Du kan finde hele hæftet her

Du kan også hente et hæfte i kontortiden kl. 8-15.30 hos sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge på Jagtslottet på Kalø, Grenåvej 12, Rønde.

Det er ikke muligt at få tilsendt hæftet herfra.

undefined