Ny-udpeget nationalparkbestyrelse vil inddrage lokalområdet

20-12-2017

Nationalpark Mols Bjerges nye bestyrelse ønsker lokalområdet repræsenteret i nogle stående udvalg for natur, kultur, friluftliv og erhverv

Nationalparkens ny-udpegede bestyrelse har på sit første bestyrelsesmøde drøftet, hvordan den bedst muligt kan inddrage lokalområdet i arbejdet med udvikling af Nationalpark Mols Bjerge.

Bestyrelsen har netop inviteret en række lokale foreninger og institutioner, herunder områdets lokale lodsejerforeninger, til at sidde i det lovfæstede nationalparkråd.

Men disse rådsmedlemmer får nu også pladser i fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv, hvor de, side om side med bestyrelsesmedlemmerne, afgørende kan være med til at præge udviklingen i Nationalparken.

Vil samarbejdet

Det sker for i videst mulig omfang at inddrage Rådets medlemmer, og dermed lokalområdet, i arbejdet med at udvikle Nationalparken.

Når Nationalparkens bestyrelse fremover for eksempel skal arbejde med kulturprojekter, vil en stor del af forarbejdet, gennemførelsen og evalueringen foregå i Kulturudvalget.

Med den ny-udpegede bestyrelses beslutning betyder det helt konkret, at Museum Østjylland, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn samt By- og Landskabskultur i Syddjurs (BLIS) sidder med i udvalget – såfremt de altså siger ja tak til invitationen.

På den vis ønsker den ny-udpegede bestyrelse at sikre medejerskab i lokalområdet.

Hertil kommer den væsentlig faktor, at den faglige og lokale viden, som foreningerne og institutionerne besidder, bliver spillet ind i konkrete projekter på et tidligt tidspunkt i arbejdet.

Ikke alle nationalparker

I alle de danske nationalparker bygger arbejdet og udviklingen af parkerne på frivillige aftaler i nærområdet.

Det er selve fundamentet i alle danske nationalparker.

Netop i Nationalpark Mols Bjerge fandt den tidligere bestyrelse en samarbejdsmodel, som har virket godt i forrige bestyrelsesperiode, og som har givet god indflydelse for lokalområdet.

Som den eneste nationalpark i landet inviterede den daværende bestyrelse de lokale rådsmedlemmer inden for i det daglige arbejde i en række udvalg, hvor de samarbejder med bestyrelsesmedlemmerne om udviklingen af nationalparken.

For Nationalpark Mols Bjerges nye bestyrelse er det uhyre vigtigt at have et godt samarbejde i lokalområdet.

Den ny-udpegede bestyrelse har i fuld enighed besluttet at videreføre den model for samarbejdet.

Bestyrelsen har derfor allerede nu taget skridt til at nedsætte fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv – og de inviterede foreninger vil således ud over et sæde i nationalparkrådet, blive repræsenteret i de nævnte udvalg.