Ny bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge

07-11-2017

Miljøministen har nu udnævnt Nationalpark Mols Bjerges ny bestyrelsesformand og første otte bestyrelsesmedlemmer

Ny bestyrelsesformand Jørgen Blach. Foto Djursland Landboforening.

Bestyrelserne for de danske nationalparker udpeges af miljøministeren for en periode på fire år, og det er netop sket hos Nationalpark Mols Bjerge.

Den nyudnævnte bestyrelsesformand er landmand Jørgen Blach, der bor på Lykkesholm, Trustrup på Djursland.

Jørgen Blach driver landbrug flere steder, blandt andet forpagter han Rugaard Gods, der ligger smukt ud til Kattegatkysten i Nationalparken, hvor han desuden nyder at komme i sit sommerhus i Femmøller.

Han er allerede godt i gang med at sætte sig ind i arbejdet – og har også nået at deltage i en udflugt sammen med Nationalparkens sekretariat og de mange frivillige, der har deres gang hos Nationalparken.

Otte nye medlemmer

Bestyrelsen for nationalparken består – ud over formanden – af ti medlemmer, som udpeges efter indstilling af kandidatemner fra en række organisationer.

De første otte nye bestyrelsesmedlemmer er nu udpeget.

De kommer fra organisationerne Friluftsrådet, VisitDenmark, Danmarks Jægerforbund, Danmark Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og Naturstyrelsen.

Efter kommunevalget udnævnes tillige en repræsentant for Syddjurs Kommune.

Endelig vil bestyrelsen i nærmeste fremtid nedsætte et nationalparkråd, der herefter vælger et medlem til at repræsentere sig i bestyrelsen.

Udnævnt for fire år

Således vil bestyrelsen være fuldtallig først i det nye år og klar til at gå i krig med arbejdet.

De nye bestyrelsesmedlemmers opgave bliver at drive og udvikle nationalparken i samarbejde med lokalbefolkningen og lokale institutioner, organisationer og erhverv.

Den nye bestyrelse overtager en nationalpark, der i sin første planperiode er blevet sikkert forankret i lokalområdet.

I hvert fald viste en Epinion-undersøgelse i 2016, at lokalbefolkningen er blevet betydeligt mere venligt stillet over for Nationalparken end ved oprettelsen. 

Sikkert forankret park

Faktisk er kun nogle få procent borgere ifølge undersøgelsen negativt stemt over for Nationalparken, mens hele 73 procent af borgerene er dissiderede positive, og 19 procent er neutrale i forhold til Nationalparken.

Det betyder, at der er sket et betydeligt skred i holdning til Nationalparken i positiv retning fra oprettelsen af Nationalparken og frem til i dag.

Dengang var det 53 procent, der var dissiderede positive mod nu 73 procent, hvilket er en fremgang på hele 20 procentpoint.

Den nye bestyrelse overtager desuden en nationalparkplan for perioden 2018-2024, der har været offentlig høring, og som indeholder en beskrivelse af konkrete projekter, der skal realiseres gennem de næste seks år.

Nationalparkens nye bestyrelse

Bestyrelsesformand Jørgen Blach

Thorkild Danielsen, Friluftsrådet

Else Brask Sørensen, VisitDenmark

Jens Bjørn Andersen, Danmarks Jægerforbund

Margit Røgind, Danmark Naturfredningsforening

Rita M. Buttenschøn, Dansk Botanisk Forening

Jens Søgaard, Landbrug og Fødevarer

Kit Purup, Dansk Skovforening

Søren Rasmussen, Naturstyrelsen

Efter kommunevalget udpeges en repræsentant for Syddjurs Kommune

Når bestyrelsen har konstitueret sig, vil den nedsætte et nationalparkråd, der herefter vælger et medlem til at repræsentere sig i bestyrelsen

Den nye formand og bestyrelse er udpeget for en periode på fire år.