Nationalparkens frivillige rydder levesteder for sjældne arter for gyvel

22-03-2017

Skrænter med den sjældne plante Opret Kobjælde gror til i gyvel. Nu rydder frivillige i Nationalpark Mols Bjerge gyvel væk på levesteder for kobjælden

Flot er gyvelen, når den i juni står med sine solgule blomster som kulørte pletter i landskabet.

Men gyvelen repræsenterer også et stort problem, for den er invasiv og kvæler nogle af vores sjældne hjemmehørende plantearter.

Netop derfor puklede et hold frivillige og biolog Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge i sidste uge på skrænterne bag Bogensholm Hovedgård på Mols.

De puklede, så sveden sprang, og ryggene værkede, for at hjælpe den lille, men smukke plante, Opret Kobjælde, der her på skrænterne var nær ved at blive kvalt i gyvel.

Indsatser komplementerer

Nationalpark Mols Bjerge har nemlig registreret den truede kobjældes levesteder i kerneområdet Mols Bjerge og kun fundet 18 bestande – de fleste små og isolerede og under tilgroning.

Det er denne registrering, der var grundlaget for valg af det sted, hvor de frivillige, kaldet Gyvelkvælerne, arbejdede med at fjerne den uvelkomne gyvel.

Den invasive gyvel spreder sig voldsomt, og den er svær at udrydde.

Syddjurs Kommune har netop ryddet nogle større arealer med maskinkraft ved Vibæk Strand langs Kystvejen tæt på Ebeltoft.

Også Naturstyrelsen Kronjylland rydder for gyvel. Inden for de seneste måneder har Naturstyrelsen ryddet er større areal i Mols Bjerge lige nord for Helligkilden.

Men maskinerne kan ikke komme op på stejle skrænter eller tage hensyn til små bestande af sjældne planter.

Men det kan Nationalparkens Gyvelkvælere, der har styr på botanikken, og som i fællesskab kan bruge håndkraft til at få ryddet kobjældens levesteder.

Disse nålestiksindsatser på kortlagte levesteder for kobjælden komplementerer således Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland arbejde på de større arealer.

Kystskrænter ryddes

Gyvelkvælerne var forrige gang på arbejde den 22. februar på kystskrænterne ved Fuglsø Strand.

Her kan man således være heldig at spotte den sjældne Opret Kobjælde, når den blomstrer i april og maj.

Gyvelkvælerne fjerner gyvel med høgenæb, grensaks eller sav lige under jordoverfladen. Al afklip fjernes. Det er hårdt og tidskrævende, men forhindrer endegyldigt genskud fra de ellers meget sejlivede gyvler.

Denne gruppe frivillige har i 2016 også ryddet gyvel på nogle af Ebeltoft-områdets fine naturarealer i BiodiverCity-båndet, der er et af nationalparkens større naturudviklingsprojekter, bl.a. på Galgebakken, ved Øervej og Røndevej.

Det går ud på at lave en natur-korridor gennem Ebeltoft, således at plante- og dyrearter kan sprede sig fra den ene side af byen til den anden.

Mange frivillige

Gyvelkvælergruppen er en af mange arbejdsgrupper under Nationalpark Mols Bjerges 65 mand (m/k) store Frivilliggruppe.

De frivillige arbejder med mange forskellige opgaver alt efter lyst og evne. Det kan for eksempel være oprydning på Kalø Slotsruin, anlæggelse og vedligeholdelse af vandrestier, shelters og broer eller naturpleje på stendysser.

Gyvelkvælerne er Mette Brynskov (Rønde), Bent Lyng (Esby), Jørgen Christiansen (Ebeltoft), Arne Mortensen (Rønde), Bo Paulsen (Ebeltoft), Jørn Dam (Lystrup), Karen Ladegård (Gravlev) og John Jørgensen (Feldballe).

Nationalparken har brug for flere frivillige med lyst og evne til fysisk arbejde – humor siges ikke at være en hindring.

Gørdet selv - Ryd for gyvel

Det er vigtigt først at afgøre, hvor stort et areal med gyvel, du vil rydde. Hvis du ikke rydder hele arealet, hvordan kan det ryddede område så afgrænses, så det giver mening af bekæmpe.

Store flader rydder du bedst med maskine, men undgå at rode i jorden (der ligger mange gyvelfrø i jorden).

Hvor der står mere spredt gyvel og/eller er et stejlt terræn, er det bedre med manuel rydning.

Arbejdet kan udføres hele året på nær medio juli til oktober, hvor gyvelen står med modne frøkapsler – da spreder du bare frø.

Undgå at rode unødigt i jorden – gyvelfrø får bedre spirebetingelser af det.

Klip gyvelen lige under jordoverfladen – det er godt at være to personer , så en kan hive, og en kan klippe.

Saml afklip sammen, gerne på presenning, for at fjerne det fra arealet.

Det skal afbrændes på et artsfattigt og brandsikkert areal eller køres på genbrugsstation. Men UNDGÅ at sprede frø til gyvelfri arealer!

Har du naturarealer med højt naturindhold, hvor der også er gyvel, kan du kontakte Nationalpark Mols Bjerge, der eventuelt kan hjælpe dig.