Nationalparken holder offentligt møde om natur og kultur

17-03-2017

Det sker som led i offentlighedsfasen for Forslag til Nationalparkplan for 2018-2024

Hvilke konkrete planer har Nationalpark Mols Bjerge i skuffen for de næste seks år?

Ønsker Nationalparken for eksempel flere storfolde med græsningsforsøg i lighed med Molslaboratoriets rewilding med kvæg og vildheste?

Og vil Nationalparken mon igen deltage i et samarbejdsprojekt med åbne arkæologiske udgravninger?

Disse spørgsmål og mange flere er der mulighed for at få besvaret på et offentligt møde, der taget afsæt i Forslag til Nationalparkplan 2018-24, der netop nu er i offentlig høring frem til 6. juni i år.

Mødet finder sted mandag 27. marts 2017 kl 19-21 på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde.

Fokus på natur og kultur

Der er særlig fokus på natur- og kulturemner på dette møde, hvor Nationalparkens sekretariat vil gennemgå planforslaget.

Der tages udgangspunkt i planforslagets handleplan og de af de 16 konkrete indsatsområder, der netop vedrører natur og kultur.

Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Senere møde

Mødet er det første af to offentlige møder i høringsperioden.

Senere i høringsperioden holder Nationalparken nemlig endnu et møde, men her med fokus på friluftsliv og erhvervsemner.

Dette møde holdes mandag 22. maj 2017 kl. 19-21 – også på Jagtslottet.

Langt forløb

Arbejdet hen imod det forslag til nationalparkplan, der lige nu er i høring, er foregået i fællesskab med de mennesker, der bor og arbejder i og omkring Nationalparken.

Der har hen over sommeren 2016 været en offentlighedsfase med seks offentlige møder, hvor der var mulighed for at høre om planerne og at komme med indspark til fremtidens nationalpark.

Det resulterede i 161 forslag, der har haft betydning i udformningen af planens indhold.

Offentlighedsfasen - Sådan gør du

Find forslaget til nationalparkplan på nationalparkmolsbjerge.dk 

Det kan også hentes hos Nationalparken på Grenåvej 12, 8410 Rønde, eller i Syddjurs Kommunes borgerservice, biblioteker og bogbussen

Høringssvar sendes pr. mail til eller med almindelig post til Nationalpark Mols Bjerge, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Fristen for modtagelse af høringssvar er tirsdag 6. juni 2017