Nationalpark Mols Bjerge er igen med på årets Ebelfestival

03-10-2017

Under årets Ebelfestival tilbyder Nationalpark Mols Bjerge en række guidede ture med fokus på den lokale historie og naturen

Nationalpark Mols Bjerge har sædvanen tro en stand på festpladsen under årets Ebelfestival i Ebeltoft.

Men i år tilbyder nationalparken også et lidt større program med guidede ture ud i søkøbstaden Ebeltofts velbevarede bykerne, til de historiske havnearealer, rundt i bynaturen med projektet BiodiverCity – og lidt længere væk til skovnaturen i Tolløkke Skov og til Danmarks første arkitekttegnede ferieby i Femmøller.

Alle interesserede kan møde op og deltage i de guidede ture – uden forudgående tilmelding. Det er helt gratis at gå med på turene.

Lær om Ebeltoft Havn

For alle de guidede ture gælder det, at den lokale historie og naturen er i fokus.

På en af turene følger deltagerne for eksempel de toppede brosten i Ebeltoft ned til havnen – for det er havnen, der er grundstenen i byen.

I et historisk perspektiv havde Ebeltoft i kraft af sin havn stor betydning for last og fragt i Danmark. Et slående bevis på det er et hollandsk kort fra 1880 med kun tre danske byer afmærket – og Ebeltoft er den ene.

På turen kan man høre om, hvorfor byens naturhavn var så vigtig for datidens skibsfart. 

Tolløkke forvandler sig

Tæt på Ebeltoft ligger den artsrige Tolløkke Skov, hvor Nationalparken og Syddjurs Kommune har indgået et samarbejde om at lave en tredjedel af skoven til naturskov.

Dette skal, over tid, give skoven et jungleagtigt præg med mange store gamle træer, nogle døde eller døende, stående og liggende, med urterige, varme og blomstrende lysbrønde.

På en tur hertil kan man høre om naturen i gamle skove, og om hvorfor dødt ved er så vigtigt for mange arter.

BiodiverCity er et bånd

Også i Ebeltoft By har Syddjurs Kommune og Nationalparken et fælles projekt. Her skal skabes et bånd af vild natur gennem byen, og det kan man også høre om på en guidet tur.

Og vild natur er ikke veltrimmet græsplæne, højbede med krydderplanter eller blomstrende buskadser.

Det er i dette tilfælde den slags natur, Ebeltoft By er bygget på, og den skal frem i nogle korridorer i byen, for det kræver flere og bedre levesteder i mellemrummene at få biller og andet kravl, sommerfugle og firben til at bevæge sig ad dem for at brede sig til nye naturområder.

Hvem er Egil Fischer?

Mange har nok hørt om Egil Fischers Ferieby i Femmøller, der sidste år blev indviet på ny efter en nænsom restaurering.  

Hvis ikke er der mulighed for det under Ebelfestivalen.

Her tilbyder Nationalparken nemlig en guidet tur, hvor deltagerne kan høre om Egil Fischers Ferieby, der startede med en ren fascination af Mols.

Efter et besøg på Mols vendte Egil Fischer nemlig tilbage med tegninger og malerier af egnen ved Femmøller og meddelelsen om, at dér ville han bo – og så gik han i gang med at realisere en helt ny by-type i Danmark:  En ”have- og ferieby”.

Sammen med Ellen Dahl, Karen Blixens søster, opkøbte han store områder til formålet.

Egil Fischers Ferieby var på den vis den første planlagte ferieby i Danmark, og den blev indviet i 1923.

Rundt i by på dansk og tysk

Ebeltoft ligger i Nationalparken – og der er også mulighed for at få indblik i byen historie under festivalen.

Byen er charmerende med toppede brosten, bindingsværk og bonderoser, men bizart nok er det træge tider, der er årsagen til, at Ebeltoft i dag har sin velbevarede bymidte.

Den gamle søkøbstad sakkede nemlig agterud i kampen om vækst efter år 1870. Men der er ikke noget, der er skidt, uden at det er godt for andet. Den manglende byudvikling blev nemlig et aktiv med turisternes komme i 1930'erne og især i 1960'erne.

Oplev byen på de daglige guidede ture, herunder mandag, onsdag og fredag med tysktalende guide.

Program over guidede ture

Ebeltoft By

Hver dag 14.-21. okt. kl. 14 til 15 fra Nationalpark Mols Bjerges stand på Festpladsen:

Rejs med tilbage i tiden til den gamle søkøbstad med en af Nationalparkens frivillige, der fortæller byens fascinerende historie. Samme ture med tysktalende guide Wilfried Vater d. 16., 18. og 20. okt. kl. 14-15. gratis.

Egil Fischers Ferieby

Ma. 16. okt. kl. 14 fra Egil’s Cafe, Hovedgaden 14, Femmøller Strand:

Tag på en guidet rundtur med Nationalparkens frivillige i arkitekt Egil Fischers unikke ferieby i Femmøller. Gratis.

BiodiverCity

Ti. 17. okt. kl. 14 fra Kursuscenter Bøgehøj, Østeralle 56, Ebeltoft:

Vild natur, blomster og insekter i byen. Biolog Jens Reddersen guider på en tur igennem Ebeltoft i Nationalparkens projekt BiodiverCity. Gratis.

Tolløkke Skov

On. 18. okt. kl. 14 fra Skovpavillonen i Tolløkke Skov, Skovalléen, 8400 Ebeltoft:

Døde træer, store biller, hulrugende fugle, flagermus og mærkelige svampe i Tolløkke. På guidet tur med biolog Jonathan Birk Rasmussen. Gratis.

Ebeltofts havne

To. 19. okt. kl. 14 med start fra Fregatten Jylland:

Oplev Ebeltofts historieske havnearealer på en guidet tur med en af Nationalparkens frivillige. Gratis.