Lokalområdet interesserer sig for Nationalpark Mols Bjerge

08-06-2017

Mere end 300 mennesker har været til de offentlige møder, som er blevet holdt om Nationalpark Mols Bjerges kommende nationalparkplan for 2018-2024

Der var travlhed på Jagtslottet en tirsdag aften i maj, da Nationalpark Mols Bjerge holdt sit sidste offentlige møde om sit nye Forslag til nationalparkplan for årene 2018-24.

Det store mødelokale på Jagtslottet var gjort klart til mødet. Der stod kaffe og te, chokolade og småkager fremme.

Alt var i bedste orden, indtil sekretariatets ansatte måtte konstatere, at der blev ved med at ankomme mennesker – og så måtte de ansatte løbe rundt for at finde ekstra stole.

Det store fremmøde vakte glæde hos sekretariatsleder Mika Leth Pedersen.

”I en tid, hvor man taler meget om aktiv borgerinddragelse, og hvor svært det er at få os mennesker til at involvere sig, var det fantastisk at opleve, at Jagtslottet blev fyldt op af lokale borgere efter bare en lille annonce om mødet,” siger han og fortsætter.

”Der kom 56 mennesker, og det er da ret flot, når det handler om planarbejde, som mange mennesker måske nok opfatter som lidt kedeligt.”

Ikke spor støvet

I virkelighedens verden er planarbejdet ikke støvet papirarbejde og kedelig snak i det endeløse.

At lave en nationalparkplan handler om helt præcist at beskrive og prioritere, hvilke resultater Nationalpark Mols Bjerge skal præsentere i de næste seks år.

Det handler om, hvordan de penge, der bliver bevilliget over finansloven, og som hjemtages hos fonde og indgår via samarbejder, skal bruges til gavn for naturen og glæde for mennesker.

Det har rigtig mange lokale mennesker, foreninger, organisationer forstået.

For langt over 300 mennesker har ulejliget sig hen til et af de møder, nationalparken har holdt både, siden den indledende offentlighedsfase begyndte i sidste år – og altså nu er slut pr. 6. juni.

Omkring 200 indspil

Hertil kommer de rigtig mange forslag og høringssvar, som nationalparken har modtaget.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har fået 161 forslag fra borgere i den indledende offentlighedsfase, og omkring 50 høringssvar i sidste offentlighedsfase.

”Det er blevet taget godt imod i bestyrelsen. Det har givet os rigtig meget input at arbejde med. Jeg føler mig dybt taknemmelig over den interesse, lokalområdet viser nationalparken,” siger Mika Leth Pedersen.

Vedtagelse forude

Nu kan bestyrelsen tage mod indspillet fra lokalområdet og sende bolden i mål med vedtagelen af den endelige nationalparkplan i den nære fremtid.

Fakta

Arbejdet med at sætte nye mål for Nationalpark Mols Bjerge bygger oven på de resultater, Nationalpark Mols Bjerge allerede nu er kommet i mål med.

Her kan du finde de årsrapporter, der år for år beskriver, hvilket arbejder der er lavet.

Vigtigst for resultaterne i første planperiode er måske, at Nationalparken er blevet sikkert forankret i lokalområdet. En Epinion-undersøgelse (2016) viser, at befolkningen er blevet betydeligt mere venligt stillede over for nationalparken end ved oprettelsen. 

Der er ifølge undersøgelsen kun nogle få procent borgere, der er negativt stemt over for Nationalparken. Derimod er hele 93 % af borgerene positive (73 %) eller neutrale (19 %) i forhold til Nationalparken.

Samlet er det et skred i holdning til Nationalparken i positiv retning på samlet mere end 20 procentpoint fra oprettelsen af Nationalparken og frem til i dag.

Læs også Forslag til nationalparkplan 2018-24 her.