Forslag til ny nationalparkplan er i høring fra 14. marts til 6. juni

09-03-2017

Nationalpark Mols Bjerge har netop sendt et forslag til nationalparkplan for 2018-2024 i offentlig høring

Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen, Nationalpark Mols Bjerge, er tilfreds med, at nationalparkforslaget for 2018-24 sætter meget konkrete mål for de næste seks år.

Nu er der mulighed for at læse, hvilke konkrete planer Nationalpark Mols Bjerge har i skuffen for de næste seks år.

Bestyrelsen for Nationalparken har nemlig netop sendt et forslag til ny nationalparkplan for perioden 2018-2024 i offentlig høring.

Det er et planforslag, der indeholder en meget detaljeret beskrivelse af konkrete projekter, der skal realiseres gennem de næste seks år.

Man har lige nu mulighed for at påvirke planarbejdet ved at indsende høringssvar senest tirsdag 6. juni 2017.

Sikkert forankret park

Arbejdet med at sætte nye mål for fremtiden bygger helt naturligt oven på de resultater, Nationalpark Mols Bjerge allerede nu er kommet i mål med.

Vigtigst er det måske at nævne, at Nationalparken i sin første planperiode er blevet sikkert forankret i lokalområdet.

En ny Epinion-undersøgelse (2016) viser, at befolkningen gennem den første seksårige planperiode fra 2012 til 2018 er blevet betydeligt mere venligt stillede over for Nationalparken end ved oprettelsen.  

I dag er der ifølge undersøgelsen kun nogle få procent borgere, der er negativt stemt over for Nationalparken. Derimod er hele 93 % af borgerene positive (73 %) eller neutrale (19 %) i forhold til Nationalparken.

Det betyder, at der er sket et skred i holdning til Nationalparken i positiv retning på samlet mere end 20 procentpoint fra oprettelsen af Nationalparken og frem til i dag.

Det hidtidige planarbejde

Arbejdet hen imod det forslag til nationalparkplan, der lige nu er i høring, er foregået i fællesskab med de mennesker, der bor og arbejder i og omkring Nationalparken.

Der har tidligere været en offentlighedsfase med seks offentlige møder hen over sommeren 2016, hvor der har været mulighed for at høre om planerne og at komme med indspark og forslag til fremtidens nationalpark.

Det har rigtig mange mennesker benyttet sig af.

Således har Nationalparken modtaget 161 forslag, der har haft betydning i udformningen af planens indhold.

Kommende møder

Der vil i den indeværende høringsperiode for forslaget til ny nationalparkplan blive holdt to offentlige møder.

På disse møder bliver der en præsentation af planforslaget og en mere detaljeret gennemgang af henholdsvis natur- og kulturemner, friluftsliv og erhvervsemner.

Møderne foregår henholdsvis mandag 27. marts 2017 og mandag 22. maj 2017.

Begge møder bliver holdt på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 19-21.

Sådan gør du

Høringssvar sendes pr. mail til eller med almindelig post til Nationalpark Mols Bjerge, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Fristen for modtagelse af høringssvar er tirsdag 6. juni 2017

Find forslaget til nationalparkplan her 

Find bilag her

Find miljørapport her

Du kan hente et trykt eksemplar af planforslaget og tilhørende bilag på Grenåvej 12, 8410 Rønde, eller i Syddjurs Kommunes borgerservice og på biblioteker eller i bogbussen

Planforslaget er udsendt til lodsejere, som ejer mere end 1 ha jord inden for Nationalparken, til relevante myndigheder, foreninger og interesseorganisationer og til alle, som i den indledende offentlighedsfase fremsendte forslag til planens indhold