Den historiske paketbåd Skødshoved fejrer 110 års fødselsdag

08-08-2017

Foreningen bag skibet holder samtidig 25-års jubilæum

Her er Skødshoved i Århus Havn på en af sine langturssejladser med passagerer fra Århus ud til Nationalpark Mols bjerge

 

Der er åbent skib, når Skødshoved og foreningen bag skibet på lørdag den 12. august fejrer både skibets 110 års fødselsdag og foreningens 25-års jubilæum.

Det sker samtidg med, at foreningen kan se frem til et rekordstort antal besøgende i sæsonen.

Der er samtidig Kystkulturfestivalen i Ebeltoft Fiskerihavn, der foregår fredag 11. til søndag 13. august 2017, dagligt kl. 10 til 22 (Fri entré), med mange aktiviteter for børn og voksne netop på Fiskerihavnen.

Hos Skødshoved er der reception og åbent skib fra kl. 11-13, hvorefter der er sejladser med indbudte gæster og gamle venner af foreningen. 

Enestående histrorie

Skødshoved er bygget i Horsens i 1909. Den lille paketbåd blev indsat på farten mellem Skødshoved på Mols og Århus.

Paketbådene var datidens maritime fragtmænd. De sørgede for transport af varer og passagerer mellem de små kystbyer og købstæderne.

Senere flyttede Skødshoved til Kongsgårde på Helgenæs, hvorfra familien Olsen gennem generationer besejlede Skødshoved og Århus.

Det er temmelig enestående i dansk småskibsfart, at paketten sejlede på den samme rute i 60 år.

Nye veje at sejle

Senere blev Skødshoved en lystbåd, indtil den i 1992 blev overtaget af den selvejende institution Kaløvig Veteranskibssejlads, der havde til formål at etablere turist- og chartersejlads i Kaløvig.

En omfattende restaurering tog sin begyndelse, og efter et par år opnåede Skødshoved at blive godkendt som passagerfartøj med plads til 22 passagerer.

Turistsejladserne kunne begynde, og de er fortsat lige siden. Først med udgangspunkt i Nappedam, senere fra Ebeltoft, hvor Skødshoved i dag har fast plads i Fiskerihavnen.

Er sejlende kulturhistorie

Skødshoved er løbende blevet restaureret, og det er gennem årene blevet til to omfattende værftsophold på Kurt Sørensens Skibsbyggeri i Ålbæk.

Resultatet er, at Skødshoved i dag fremstår næsten nøjagtigt, som det så ud i sin aktive periode. Skødshoved er således et stykke sejlende kulturhistorie, der er erklæret Bevaringsværdigt Fartøj, hvilket er det tætteste et skib kan komme på at blive fredet.

Blev et nationalparkskib

Skødshoved har gennem de seneste tre sæsoner sejlet som Nationalparkskib for Nationalpark Mols Bjerge.

Det er et samarbejde, der dels sikrer skibet en fast indtægt, dels har givet endnu flere turister mulighed for at komme på en historisk sejltur med den gamle paketbåd.

Samarbejdet fungerer så godt, at det forventes, at man runder 1000 gæster i denne sæson, heraf ca. en fjerdedel som charterkunder.

Skødshoveds venner

Det praktiske arbejde omkring skibet, vedligeholdelse, drift og sejlads, er gennem de sidste 25 år blevet varetaget af den frivillige støtteforening Skødshoveds Venner.

Arbejdet er ulønnet.

Foreningen tæller ca. 80 passive og omkring 15 aktive medlemmer, hvoraf flere har været med gennem alle årene.

Vedligeholdelse af et gammelt træskib kræver mange forskellige evner, og blandt de aktive medlemmer er der erhverv som skibstømrer, smed, mekaniker, elektriker og sadelmager, men også mange mennesker, der bare er tiltrukket af miljøet omkring havnen og de gamle skibe.

Bemandingen på sejladserne varetages af foreningens medlemmer - lidt af en udfordring, da tjansen som skipper kræver, at man har sejlet professionelt.

Uden Skødshoveds venner ville det være umuligt at fortsætte driften af den 110 år gamle paketbåd.