Stor lokal interesse for arbejdet med ny Nationalparkplan

12-10-2016

Lokalområdet har bidraget med 166 forslag til Nationalpark Mols Bjerges kommende seksårige nationalparkplan

Mika Leth Pedersen, sekretariatsleder i Nationalparken.

Hvad med en målsætningsprocent for urørt skov?

Måske man skulle sætte fokus på mørke og at kigge på stjerner?

Hvad med at skabe en faunapassage mellem Stubbe Sø og Kattegat?

Hvorfor ikke lave kulturhistoriske temaruter?

Eller måske Nationalparken kan danne ramme for kreativ virksomhedsudvikling?

Det er bare nogle af de forslag, som Nationalpark Mols Bjerge har modtaget i forbindelse med den netop overståede offentlighedsfase frem mod den kommende seksårige nationalparkplan, der skal gælde for årene 2018-2024.

Det er guld værd

Det store lokale engagement glæder sekretariatsleder Mika Leth Pedersen fra Nationalpark Mols Bjerge.

”Vi har fået rigtig mange forslag til den nye nationalparkplan. Det er vi meget glade for. Vi synes, at det vidner om, at lokalområdet interesserer sig for Nationalparken, og det er guld værd for hele området. Lokalt ejerskab er vigtigt for bestyrelsen,” siger Mika Leth Pedersen.

Mange kom til møder

Hele 166 forslag til den kommende nationalparkplan er blevet indsendt til sekretariatet eller kommet frem på den række af offentlige møder, der har været holdt hen over sommeren og efteråret.

På møderne har deltagerne kunnet høre om Nationalparkens hidtidige arbejde.

De har også kunnet møde de bestyrelses- og rådsmedlemmer, der i udvalg, nedsat af bestyrelsen, arbejder med temaerne natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhvervsudvikling.

Samlet har 175 mennesker deltaget i de seks offentlige møder, og der har været både gode diskussioner, udveksling af fakta og rigtig mange nye ideer. 

Godt med lokalt indspil

Det har givet bestyrelsen meget materiale at arbejde med, fortæller Mika Leth Pedersen.

”Lige nu er bestyrelsen i færd med en meget grundig gennemarbejdning af de mange forslag, og der er allerede nu ikke nogen tvivl om, at nogle af forslagene bliver til virkelighed. Det er en stor glæde, at vi også i denne forbindelse mærker, hvordan samspillet med lokalsamfundet bringer ny energi og glæde ind i arbejdet med Nationalparken,” siger sekretariatslederen.

En fortsat proces

Bestyrelsen vil i foråret 2017 fremlægge sit forslag til ny Nationalparkplan 2018-24.

Forslaget offentliggøres med en frist for fremsættelse af indsigelser mv. på mindst 12 uger.

Følg med

Du har mulighed for hele tiden at være opdateret på arbejdet med at lave ny nationalparkplan, og du kan dykke ned i de grundlæggende dokumenter og sætte dig ind i alle de indkomne forslag.

Her er et link til en side om planarbejdet - siden bliver jævnligt opdateret