Prækvalifikationen i arkitektkonkurrence om Velkomstcenter er startet

13-05-2016

Nationalpark Mols Bjerge indkalder nu ansøgninger om deltagelse i en arkitektkonkurrence om opførelse af et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin

undefined

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge tager nu et vigtigt skridt i retning af at lade opføre et velkomstcenter i et af landets smukkeste natur- og kulturlandskaber i bunden af Aarhus Bugt.

Det sker ved at indkalde ansøgninger om at deltage i en arkitektkonkurrence om opførelse af et velkomstcenter.

I juni i år vil en jury udvælge fem konkurrencedeltagere blandt de indsendte ansøgninger. De fem udvalgte ansøgere kan herefter deltage i selve arkitektkonkurrencen.

Konkurrencen løber frem til 6. december, hvor det  endelige resultat og projekt offentliggøres. 

Indgangsportal til Nationalparken

På kysten i Kalø Vig – med udsigt til den over 700 år gamle Kalø Slotsruin – skal Velkomstcentret danne indgang for besøgende i Nationalpark Mols Bjerge. Her skal de kunne få viden og inspiration til deres ophold i området.

Samtidig ligger det nationalparkbestyrelsen meget på sinde at bidrage til at skabe harmoni i området, der huser den historiske vigtige Kalø Slotsruin.

Det skal blandt andet ske ved at reetablere strandengen ud mod slotsruinen, flytte parkeringspladsen med biler væk fra kystlinjen og fremhæve det fredede Hack Kampmann-hus, der i dag ligger skjult.

Kalø Vig er en del af et prægtigt istidslandskab, der i dag er centrum for en række institutioner, der har fokus på natur og friluftsliv. Her er Danmarks Jægerforbund netop ved at opføre sit domicil, Jagtens Hus, og Danmarks eneste Økologisk Landbrugsskole ligger her. Oppe på bakken over vigen på Kalø Hovedgård ligger Aarhus Universitets Bioscience.

Således vil vigen med et velkomstcenter for Nationalpark Mols bjerge blive et stærkt grønt hjørne i Syddjurs Kommune – meget tæt på Aarhus.

Konkurrenceprogram

Det fremgår af Nationalpark Mols Bjerges konkurrenceprogram, at et velkomstcenter skal have et ydmygt udtryk: "Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt byggeri, som ydmygt indpasses i det unikke område og har et udtryk, som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier” og ”Den overordnede sammenhæng mellem områdets forskellige funktioner og naturtilbud skal udmøntes i en helhedsplan, der har en velfungerende interaktion i et harmonisk samspil med det omliggende landskab.”

Bestyrelsesformand Erling Post mener også, projektet kan forskønne området.

"Vi synes, det er et godt projekt, der har den ekstra dimension at forskønne et værdifuldt stykke dansk historie i helt unikke landskabelige omgivelser. Bilerne på parkeringspladsen skæmmer udsigten til vigen med slotsruinen, det smukke Hack Kampmann-hus ligger skjult bag en sort overdækning, som man kan benytte, hvis det regner, og det er ikke muligt at få komme indenfor i vinterperioden, hvor der også er mange mennesker i området. Det vil glæde os at bidrage til at gøre området pænere og rart at bruge også i den kolde tid," siger han.

Mange besøgende

Nationalparkernes nationale værdi har betydning.

"Vi skal som en nationalpark række ud over lokalområdet til alle besøgende, der kommer her hos os. Mere end 150.000 mennesker går årligt ud til Kalø Slotsruin, og endnu flere bliver inde ved parkeringspladsen og bare nyder udsigten til slotsruinen ude i vigen. Det er vigtigt at placere et velkomstcenter, hvor der er besøgende til det, og det er der her,” siger Erling Post.

I Velkomstcentret skal mennesket i centrum.

”Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at mennesket kommer i centrum både i udformningen og anvendelsen af velkomtcentret. Fra det øjeblik man kommer indenfor, skal man have et klart indtryk af placeringen af centrets hovedfunktioner, som er information, formidling af viden og café,” siger bestyrelsesformanden.

Tidsplan

Fristen for ansøgere er 31. maj, hvorefter juryen frem til 17. juni 2016 vil gennemgå og vurdere de indsendte ansøgninger.

De fem valgte ansøgere kan herefter deltage i den endelige arkitektkonkurrence, som Nationalpark Mols Bjerge udskriver 10. august d.å.

Konkurrencens resultat offentliggøres 6. december 2016.

Centret vil tidligst være i drift i 2018. De eksisterende faciliteter med restaurant, kiosk og toiletter fortsætter i ubrudt drift indtil åbning af Velkomstcentret

Film om Kalø

Flyv med over Kalø Slotsruin

Gå ned ud på slotsruinen

Få en smagsprøve på en app med en rekonstruktion i 3D af Kalø Slotsruin 

Gå i dybden

Få mere viden om planerne om at opføre et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin her

Læs mere om arkitektkonkurrencen her

Fakta om Kalø Slotsruin

Den over 700 år gamle Kalø Slotsruin står i et storslået istidslandskab omkring Kalø Vig.  

Under det seneste isfremstød for ca. 18.000 år siden gled en gletsjer ind i Kalø Vig, hvor den stoppede sin fremdrift. Da isen trak sig tilbage, stod en langstrakt buet bakke tilbage omkring vigen. Denne såkaldte randmoræne består af materiale, som isen har skubbet foran sig.

Efter et bondeoprør i år 1313 tvang Kong Erik Menved bønderne til at opføre fire borge i Jylland med Kalø som den største.

Kalø Slot var i middelalderen lensmandssæde med beføjelser over hele Djursland. Slottet blev også brugt som fængsel. Den mest berømte fange er Gustav Vasa, der var Christian II’s fange på Kalø, indtil han i september 1519 flygtede herfra. Han blev senere konge i Sverige.

I 1600-tallet havde Kalø Slot mistet sin forsvarsmæssige betydning. Da skænkede Christian V slottet til Ulrik Frederik Gyldenløve, der lod bygningerne rive ned.

En del af nedrivningsmaterialerne kom til København og blev anvendt i opførelsen af Charlottenborg.