Nationalparkens frivillige genetablerer vandrerute

11-05-2016

Gulplet-ruten gennem Føllebund er nærmest ufremkommelig, men nu genetablerer de frivillige i Nationalpark Mols Bjerge stiforløbet

undefined
Friluftskoordinator Kristian Herget ser frem til at erstatte denne sammenflikkede bro over Knubbro Bæk med en bedre bro.

Engang var det muligt at vandre på stien gennem Føllebund, der ligger syd for Rønde, og som byder på fugleliv og en smuk kystlinje med udsigt til Mols.

Det har dog ikke været muligt at vandre ad stien i lang tid, fordi der ikke er en farbar bro over Knubbro Bæk.

Derfor tager Nationalpark Mols Bjerges frivillige nu sagen i egen hånd og lover, at stien er tiptop inden udgangen af maj, bortset fra opmærkningen af stien, der vil ske i løbet af juni.

Samtidig vil de frivillige lave et par yderligere forbedringer, så det samlet bliver en endnu mere unik oplevelse at vandre ad stien i Føllebund.

Bro på plads

Nationalparkens frivillige begynder på arbejdet torsdag 26. maj.

Da vil et hold frivillige hjælpe hinanden med den store opgave, det er at flåde den nye bro op gennem Knubbro Bæk til dens bestemmelsessted.

Broen er lavet af to træstammer, så den falder pænt ind i omgivelserne.

Når broen har nået sit bestemmelsessted, løfter de frivillige broen på plads, og så er det igen muligt at komme over strømmen. Her har rigtig mange mennesker ellers fået våde fødder, fordi de har forsøgt sig ved at hoppe fra sten til sten over strømmen eller at vade over nede i strandkanten, hvor bækken ender.

Der er i dag kun en sammenflikket bro, der langtfra er sikker at færdes på. Den seneste ordentlige bro forsvandt under en efterårsstorm – og siden har ingen set skyggen af den.

Fuglekig og skrald

Med broen på plads er det igen muligt at gå på vandreruten, men det er ikke nok for Nationalparkens frivillige.

De vil samme dag påbegynde en oprensning af stranden. Plastik og andet affald skal væk, så der igen bliver rent og pænt.

Herudover monterer de også nye bænke i det fugletårn, der står i skovkanten af Hestehave Skov, og hvorfra der er udsigt ud over Føllebund og vigen.

Mislykket dræning

I virkeligheden har Føllebund har en ganske morsom historie.

Føllebund er et mislykket dræningsprojekt, der i dag er blevet til en succes.

Det våde område blev drænet i 1930’erne. Helt frem til for omkring ti år siden blev Føllebund brugt til sommergræsning for kreaturer.

Egentlig var det tanken, at dræningen skulle skabe agerland, der kunne opdyrkes, men det var vanskeligt at gøre området så veldrænet, at det var muligt at kultivere det.

Derfor tog lodsejerne i 2004 handsken i den anden hånd og gennemførte et naturgenopretningsprojekt.

Højvandsdiget ud til Følle Vig blev delvis fjernet, og rørlagte vandløb blev genåbnet og lagt ud i sine tidligere slyngninger.

Dermed fik området en naturlig og varieret vandstand med vekslende saltholdighed til gavn for plante- og fugleliv.

Afgræsning til natur

I dag bliver Føllebund græsset af kreaturer for at holde vegetationen lav og afvekslende, og der er et fint fugleliv.

Det store arbejde, som Nationalparkens frivillige udfører sammen med friluftskoordinator Kristian Herget, Nationalpark Mols Bjerge, sker i samarbejde med og efter tilladelse fra Følle Borgerforening, Stutteri Følle Strandgård og Naturstyrelsen Kronjylland.

Fakta om fuglelivet

Der er mange vadefugle - både om foråret og om sommeren

Krikand holder til ved det lavvandede område hele året. Der er også skeand, atlingand, knarand og pibeand

Om vinteren græsser grågæs og canadagæs på engene, og de første gravænder dukker op i januar/februar