Nationalparken sætter de kendte molbohistorier til debat

22-08-2016

Kan vi gentænke Molbohistorierne – og bruge dem aktivt? Det er et tema på Nationalparkens møde om kulturhistorie

Mødet om kulturemner foregår på den kulturhistoriske Molskroen.

Har du lyst til at være med til at drøfte en gentænkning af de gamle molbohistorier – og at sætte mere end 200 års lokal kulturhistorie ind i et moderne perspektiv?

Det er der mulighed for mandag 22. august kl. 19-21 på Molskroen, hvor Nationalpark Mols Bjerge holder et offentligt møde om netop kulturhistorie.

Her kommer blandt andet Ole Vindfeldt, ildsjæl i lokalområdet og direktør for Aarhus-virksomheden 365. Han har længe arbejdet på at genoplive Molbohistorierne.

”Det er interessant at bringe de gamle folkeeventyr ind i nutidens perspektiv. Molbohistorierne har en positiv kerne. Det er jo ofte dumme spørgsmål, der bringer os videre. De gør os klogere. Vi hører dem ofte stillet af børn. Måske vi kunne lave et fortællested, en hyldest til dumheden, opsætte en meget stor stork,” siger Ole Vindfeldt.

Debat om fremtiden

Mødet sætter i det hele taget fokus på kultur og er det femte i en række af offentlige møder, hvor Nationalparken giver lokale mennesker mulighed for at få indflydelse på arbejdet med en ny seksårige nationalparkplan, der skal gælde for årene 2018-2024.

Det handler om, hvordan kulturhistorien bevares, styrked og udvikles i Nationalparken.

Vært for mødet er Nationalparkens Kulturudvalg, repræsenteret ved Jakob Vedsted, formand for Kulturudvalget.

Han har desuden en solid faglig viden om Molbohistorierne via sit arbejde som overinspektør hos Museum Østjylland.

Han redegør for status på kulturområdet, hvorefter sekretariatsleder Mika Leth Pedersen fra Nationalpark Mols Bjerge tager over og lægger op til en god drøftelse af kulturen i fremtidens Nationalpark.

Kulturhistorie om tåber

Herefter er der tema om Molbohistorier med henblik på kulturhistorien, udviklingspotentialer og debat.

Molslandet er ud over sin enestående natur kendt viden om som hjemsted for de tåbelige molboer.

Lige siden slutningen af 1700-tallet, hvor den første samling af molbohistorier udkom, har dette tvivlsomme prædikat været uløseligt knyttet til egnen.

At det netop blev molboerne, der fik den ære, bringer dog området ind i en stolt international tradition.

Tåbehistorierne kendes nemlig fra store dele af verden, og allerede i 1500-tallet udkom der både i Tyskland og England bøger med lignende historier om lokale dumme folk.

Men Ole Vindfeldt vil gerne bringehistorierne ind i fremtiden, og han holder et kort oplæg om sine tanker.

”Jeg har tidligere præsenteret mine ideer i lokalområdet, og der er mange mennesker, der finder det interessant. Jeg ser frem til en rigtig god snak på Molskroen, og jeg håber, at lokalområdet har lyst til at være med?” siger han.

Det er gratis at deltage i mødet.

Lokalt indspil

Til brug for arbejdet med en ny nationalparkplan er der udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge i perioden frem til i dag.

Hertil kommer et debatoplæg med en række relevante temaer og spørgsmål.

Det materiale kan downloades fra Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.

Sekretariatet modtager gerne ideer og ønsker til den ny nationalparkplan, enten på de offentlige møder eller pr. mail til Obfuscated Email.

Praktisk

Mødet finder sted mandag 22. august kl. 19-21 på Molskroen Molskroen, Hovedgaden 16, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft

Program:

Velkomst og statur på kulturområdet v. Jakob Vedsted, formand for kulturudvalget

Debatspørgsmål vedr. kulturemner v. Mika Leth Pedersen, sekretariatschef

Debat og drøftelse af ideer og forslag – bl.a. kulturarv og kulturhistorisk formidling

Tema om Molbohistorier – kulturhistorien, udviklingspotentialer og debat

Ingen tilmelding

Gratis deltagelse

Næste møde i den planlagte møderække handler om erhvervsemner

Det foregår 28. september 2016 kl. 07.30-09.30 hos Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft