Nationalparken inviterer til møde om naturen

16-06-2016

Nationalpark Mols Bjerge inviterer lokalbefolkningen til et naturmøde for at få input til arbejdet med at lave en ny seksårig nationalparkplan

Foto: Morten DD Hansen

Nationalpark Mols Bjerge sætter i denne tid en række spørgsmål til debat på offentlige møder med forskellige temaer i forbindelse med arbejdet med den kommende seksårige nationalparkplan for årene 2018-2024.

Tirsdag 28. juni kl. 16-18 er der således et naturmøde på Besøgscenter Øvre Strandkær. 

I forlængelse af mødet tilbyder biolog Jens Reddersen, Nationalparken, deltagerne en guidet tur i det omkringliggende Mols-landskab.

Der er sandwich og drikkevarer til at klare hjernen, holde blodsukkeret oppe og blodtrykket nede.

Det er gratis at deltage.

Over og under jorden

Vært for mødet er Naturudvalget, der er nedsat af Nationalparkens bestyrelse med bestyrelses- og rådsmedlemmer.

Derfor er det geolog Jette Sørensen, formand for Naturudvalget, der byder velkommen.

Hun fortæller om nationalparkens geologiske projekter, mens Jens Reddersen fortæller om naturprojekterne.

Det skal – sammen med de trykte redegørelser og debatoplæg – lægge op til forslag og ideer til den nye planperiode.

Der er spillerum for nye ideer, forslag og fokusering – selvom der ikke er ren tavle.

Dele af Nationalparkplanen 2012-18 er så centrale for naturen i Nationalparken og endvidere så langsigtede, at de vil fortsætte – måske med enkelte revideringer, men bestemt også med andre angrebsvinkler og metoder. 

BiodiverCity og kobjælden

På mødet kan man høre om projekter som BiodiverCity – Blomstrende Bånd gennem Byen - sandmarker, mere-dødt-ved i nationalparkens gamle løvskove,  kortlægning og udforskning af truede Opret Kobjælde og naturplejeprojekter i sommerhusområder.

På det geologiske område handler det om Mols Bjerges vegetationshistorie (pollen i søsediment i Agri Sø), bjergene under Mols Bjerge, en ny historie om isens arbejde i nationalparken og kortlægningen af nationalparkens kæmpestore kampesten.

Turen efter mødet giver lejlighed til at få et kig til noget af Mols Bjerges mest særlige og truede natur på overdrev, hede og i græsland, netop når dens mange blomster og insekter er i topform.

Redegørelse og debatoplæg

Til brug for arbejdet har med nationalparkplanen er der udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge i perioden frem til i dag, et debatoplæg med en række relevante temaer og spørgsmål samt en PowerPoint-præsentation, som relaterer til redegørelse og debatoplæg. Find materialet her

Sekretariatet modtager gerne ideer og ønsker til den ny nationalparkplan, enten på de offentlige møder eller pr. mail til Obfuscated Email.

Praktisk

Møde om naturemner 28. juni 2016 kl. 16-18 hos Besøgscenter Øvre Strandkær, Strandkærvej 7, Strandkær, 8400 Ebeltoft.

Møde om debatoplæg og projekter, som Nationalparken arbejder med, 17. august 2016 kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Nørreallé 4, 8400 Ebeltoft – Nationalparken

Møde om kulturemner 22. august 2016 kl. 19-21 2016 på Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller, 8400 Ebeltoft

Møde om Erhvervs- og Logoemner 28. september 2016 kl. 07.30-09.30 hos Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft