Nationalparken inviterer til erhvervsmøde

13-09-2016

De lokale virksomheder skal have glæde af Nationalparken, der nu inviterer dem til møde om nuværende tilbud og virksomhedernes ønsker til fremtiden

Undervisning på Stabelhøjene. Yderligere 11 virksomheder har netop gennemført Nationalparkens Serviceuddannelse og er nu en del af et netværk på 36 virksomheder, der alle har gennemgået uddannelsen og nu samarbejder i netværket.

Vil du gerne have del i indtægterne fra naturturismen, der ifølge flere undersøgelser er et område i vækst?

Vil du gerne bruge nationalparkens logo i markedsføringen af et produkt – eller din virksomhed?

Vil du i det hele taget gerne være med til at bringe Nationalparken i yderligere i spil som katalysator for lokal erhvervsudvikling?

Så har du mulighed for at komme til et møde om netop erhverv og turisme, der finder sted onsdag 28.september kl. 07.30 til 09.30 på Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft.

Netværk med 36 virksomheder

Her kan du møde medlemmer af Nationalparkens bestyrelse og råd, som har særlig viden eller interesse for erhvervsudviklingen i nationalparkområdet.

En af dem er landmand Jørgen Ivar Mikkelsen, der er formand for Nationalparkens Erhvervsudvalg.

Han håber, mødet vil bringe nationalparken et skridt videre i sine bestræbelser på at understøtte områdets lokale virksomheder.

”Vi har arbejdet hårdt på at bidrage til erhvervsudviklingen i området. Vi er kommet rigtigt langt og har i dag et turismenetværk med 36 lokale virksomheder, der mødes flere gange årligt og samarbejder om at tage godt imod turister og øge omsætningen i området,” siger Jørgen Ivar Mikkelsen.

Nationalpark på spisekort

Også på fødevareområdet har Nationalparken taget sine første forsigtige skridt.

”Det gav hurtigt genlyd, da vi lancerede projektet Nationalparken på spisekortet, og der tegner sig nogle spændende muligheder. Men på dette, som andre, områder, har Nationalparken brug for indspil fra dem, det handler om. Vi vil gerne have input fra virksomhederne for at høre, hvordan de mener, vi bedst bidrage til lokale erhvervsudvikling,” siger Jørgen Ivar Mikkelsen.

Debat om fremtiden

Mødet er det sjette i en række af offentlige møder, hvor Nationalparken inviterer lokale mennesker og virksomheder til at få indflydelse på arbejdet med en ny seksårige nationalparkplan, der skal gælde for årene 2018-2024.

Sammen med Nicole Wolter fra Nationalparkens sekretariat, redegør Jørgen Ivar Mikkelsen for det arbejde, som Nationalparken hidtil har lavet på erhvervsområdet.

Herefter lægger Nationalparken op til en god drøftelse af erhvervslivet i fremtidens Nationalpark.

Det er gratis at deltage i mødet.

Lokalt indspil

Til brug for arbejdet med den ny nationalparkplan er der udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge i perioden frem til i dag.

Hertil kommer et debatoplæg med en række relevante temaer og spørgsmål.

Det materiale kan downloades fra Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.

Sekretariatet modtager desuden gerne ideer og ønsker til den ny nationalparkplan, enten på de offentlige møder eller pr. mail til Obfuscated Email.

Fakta

Vær opmærksom på, at dette er en nyhed fra 2016. Hvis du er i tvivl, om informationen i nyheden stadig er aktuel, så tjek vores seneste nyheder eller kontakt os på Obfuscated Email eller på 72 17 07 14.