Nationalparken får velkomstcenter formet som blød bakke

08-12-2016

Arkitema Architects har i dag vundet Nationalpark Mols Bjerges arkitektkonkurrencen om et velkomstcenter

En skitse af velkomstcentret set fra vest (Hestehave Skov).

Arkitema Architects har med en bygning formet som en blød bakke i dag vundet Nationalpark Mols Bjerges arkitektkonkurrencen om et velkomstcenter ved nationalklenodiet Kalø Slotsruin i Syddjursland.

Det sker med et vinderforslag, der rammer plet, fortæller Erling Post, bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge.

”Nationalpark Mols Bjerge får et virkeligt smukt og velplaceret velkomstcenter for nationalparken med Arkitema Architects vinderforslag. Bygningen er formet som en blød bakke, der underordner sig slotsruinen, men som alligevel – og i allerhøjeste grad – tilføjer en ekstra kvalitet til stedet. Vi er meget begejstrede, og vi vil glæde os over at byde alle velkommen til Nationalparken i det hus,” siger Erling Post.

200 mennesker overværede i dag en præsentation af velkomstcentret på KulturHotellet i Rønde, hvor partner og arkitekt Poul Schülein fra Arkitema Architects fortalte om vinderforslaget.

Tilfredse arkitekter

Arkitema Architects er blandt andet kendt for det nye besøgscenter, der er under opførelse ved Hammershus på Bornholm.

I selve Kalø Vig, hvor det nye velkomstcenter skal ligge, står Arkitema Architects også bag det nye Jagtens Hus, der er domicil for Danmarks Jægerforbund.

Teamet bag vinderforslaget er arkitekt og partner Poul Schülein, designleder Emil Carstens og landskabsarkitekt Thomas Larsen.

Bygning som en blød bakke

Den bærende tanke bag vinderprojektet er samspillet med omgivelserne, fortæller arkitekt Poul Schülein.

”Det har været væsentligt for hele opgaven, at man ankommer smukt til porten til Nationalpark Mols Bjerge og den historiske Kalø Slotsruin. Samtidig har det været essentielt med ligeværdigheden med det eksisterende bevaringsværdige strandhus af Hack Kampmann og det nye velkomstcenter. Lige meget hvorfra man ankommer, vil man først og fremmest opleve vandet, strandengene og slotsruinen ude på vigen, men via et hul i det levende hegn, åbner stedet sig, og det bliver tydeligt, at her sker noget. En sti fører ned til et fællesareal, der binder strandhuset og centret sammen, og på den vis får man glæde af kvaliteterne ved både det ene og andet hus,” siger han.

Formgivningen af taget, der mimer en blød bakke, er et meget bevidst valg, fortæller designleder Emil Carstens 

”Vores projekt skal helt naturligt indskrive sig i det hierarki, der er på stedet. Vi skulle lave noget, der ville lægge sig nederst i hierarkiet med naturen og landskabet, middelalderruinen og strandhuset – og ikke forstyrre balancen. Velkomstcentret er på den vis et stilfærdigt ikon, hvor vi med det lille svung på taget skaber en sidste bakke i Mols Bjerge,” siger Emil Carstens.

Inden for i centret

Det har været nationalparkbestyrelsens tanke, at bygningen skal bringe mennesket i centrum. Ved at den enkelte får optimal glæde og tilfredsstillet sin nysgerrighed ved et besøg i velkomstcentret, er det absolut vigtigste succeskriterium indfriet.

Ankommet skal besøgende hurtigt kunne få et indtryk af placeringen af centrets hovedfunktioner, som er information, formidling af viden samt restaurant og café.

For Arkitema Architects har det også været vigtigt, at man indenfor fornemmer tilhørsforholdet til slotsruinen, men også at funktionerne er fleksible og målrettet besøgende.

Det fortæller arkitekt Poul Schülein.

”Det er selvfølgelig tagets form, der er det markante træk ved bygningen, men også indenfor iscenesættes slotsruinen med for eksempel gulvbelægning i tegl, som man også har anvendt på slotsruinen. Således gentages historien. Vindfanget vil altid være åbent – også uden for centrets åbningstid – og tilbyde eksempelvis lidt information og toiletfaciliteter. Der vil derfor være en sluse ind til selve centret, hvor ankomstområdet bliver som et amfiteater med udsigt til slotsruinen,” fortæller arkitekt Poul Schülein.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge vil i den kommende tid arbejde med at realisere projektet og forventer at kunne påbegynde et byggeri i 2018.

Fakta om stedet

Nationalpark Mols Bjerge ligger i den sydlige del af Djursland, knap 30 km. fra Århus, og dækker 180 km2 med værdifuld natur, et informativt istidslandskab og unikke kulturmiljøer.

Kalø ligger i Nationalparken i bunden af Aarhus Bugt – og udgør den centrale indfaldsvej til Nationalpark Mols Bjerge.

”Fyrtårnet” i Kalø Vig er den over 700 år gamle Kalø Slotsruin, der har været et yndet motiv helt tilbage fra romantikkens guldaldermalere, og som desuden er et meget attraktivt udflugtsmål med årligt 150.000 besøgende.

Landskabet ved Kalø er et unikt istidslandskab. Netop på denne plet stoppede en isgletsjer under den seneste istid, og da den smeltede, efterlod isen sig en hvælvet halvbuet bakke af det materiale, kaldet moræne, som isen havde skubbet foran sig.

Således står landskabet omkring vigen som et amfiteater, der skråner ned mod Kalø Slotsruin, der ligger ude på vandet for enden af Danmarks længste bedst bevarede middelaldervej.

På modsatte side af vigen rejser landskabet sig i Mols Bjerge.

Der, hvor velkomstcentret skal ligge, står et bevaringsværdigt strandhus, tegnet af den landskendte arkitekt Hack Kampmann. Han står bag bygninger som Marselis Slot, Toldboden og Århus Teater og Politigården i København.

Citater fra Juryens betænkning

”Med en sympatisk ambition om at placere en bygning i landskabet, der ikke forstyrrer den eksisterende balance, formes velkomstcentret som en blød bakke. Et arkitektonisk træk der på afstand blot synes som en svag ændring af et velkendt landskab, men som under overfladen, og i samspil med de smukke omgivelser og Strandhuset, fremtidigt vil danne porten til Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin.”

”Selve bygningen udspringer af en række tilsyneladende simple påvirkninger af byggefeltets ydre geometri, herunder maksimalhøjden, hvor der trykkes ned i enderne, løftes på midten og skubbes ind i den ene side. I sig selv en enkel og næsten banal metode, men i samspil med det markante landskab er det et effektfuldt greb, hvor bygningen, delvist nedgravet, smukt indtager sin egen plads i hierarkiet mellem landskab, slotsruin og Strandhuset i symbiotisk balance mellem natur og bygning.”

Bliv klogere på vinderprojektet

Læs mere og se flere billeder her