Nationalparken får velkomstcenter formet som blød bakke

08-12-2016

Arkitema Architects har i dag vundet Nationalpark Mols Bjerges arkitektkonkurrencen om et velkomstcenter

En skitse af velkomstcentret set fra vest (Hestehave Skov).

Arkitema Architects har med en bygning formet som en blød bakke i dag vundet Nationalpark Mols Bjerges arkitektkonkurrencen om et velkomstcenter ved nationalklenodiet Kalø Slotsruin i Syddjursland.

Det sker med et vinderforslag, der rammer plet, fortæller Erling Post, bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge.

”Nationalpark Mols Bjerge får et virkeligt smukt og velplaceret velkomstcenter for nationalparken med Arkitema Architects vinderforslag. Bygningen er formet som en blød bakke, der underordner sig slotsruinen, men som alligevel – og i allerhøjeste grad – tilføjer en ekstra kvalitet til stedet. Vi er meget begejstrede, og vi vil glæde os over at byde alle velkommen til Nationalparken i det hus,” siger Erling Post.

200 mennesker overværede i dag en præsentation af velkomstcentret på KulturHotellet i Rønde, hvor partner og arkitekt Poul Schülein fra Arkitema Architects fortalte om vinderforslaget.

Tilfredse arkitekter

Arkitema Architects er blandt andet kendt for det nye besøgscenter, der er under opførelse ved Hammershus på Bornholm.

I selve Kalø Vig, hvor det nye velkomstcenter skal ligge, står Arkitema Architects også bag det nye Jagtens Hus, der er domicil for Danmarks Jægerforbund.

Teamet bag vinderforslaget er arkitekt og partner Poul Schülein, designleder Emil Carstens og landskabsarkitekt Thomas Larsen.

Bygning som en blød bakke

Den bærende tanke bag vinderprojektet er samspillet med omgivelserne, fortæller arkitekt Poul Schülein.

”Det har været væsentligt for hele opgaven, at man ankommer smukt til porten til Nationalpark Mols Bjerge og den historiske Kalø Slotsruin. Samtidig har det været essentielt med ligeværdigheden med det eksisterende bevaringsværdige strandhus af Hack Kampmann og det nye velkomstcenter. Lige meget hvorfra man ankommer, vil man først og fremmest opleve vandet, strandengene og slotsruinen ude på vigen, men via et hul i det levende hegn, åbner stedet sig, og det bliver tydeligt, at her sker noget. En sti fører ned til et fællesareal, der binder strandhuset og centret sammen, og på den vis får man glæde af kvaliteterne ved både det ene og andet hus,” siger han.

Formgivningen af taget, der mimer en blød bakke, er et meget bevidst valg, fortæller designleder Emil Carstens 

”Vores projekt skal helt naturligt indskrive sig i det hierarki, der er på stedet. Vi skulle lave noget, der ville lægge sig nederst i hierarkiet med naturen og landskabet, middelalderruinen og strandhuset – og ikke forstyrre balancen. Velkomstcentret er på den vis et stilfærdigt ikon, hvor vi med det lille svung på taget skaber en sidste bakke i Mols Bjerge,” siger Emil Carstens.

Inden for i centret

Det har været nationalparkbestyrelsens tanke, at bygningen skal bringe mennesket i centrum. Ved at den enkelte får optimal glæde og tilfredsstillet sin nysgerrighed ved et besøg i velkomstcentret, er det absolut vigtigste succeskriterium indfriet.

Ankommet skal besøgende hurtigt kunne få et indtryk af placeringen af centrets hovedfunktioner, som er information, formidling af viden samt restaurant og café.

For Arkitema Architects har det også været vigtigt, at man indenfor fornemmer tilhørsforholdet til slotsruinen, men også at funktionerne er fleksible og målrettet besøgende.

Det fortæller arkitekt Poul Schülein.

”Det er selvfølgelig tagets form, der er det markante træk ved bygningen, men også indenfor iscenesættes slotsruinen med for eksempel gulvbelægning i tegl, som man også har anvendt på slotsruinen. Således gentages historien. Vindfanget vil altid være åbent – også uden for centrets åbningstid – og tilbyde eksempelvis lidt information og toiletfaciliteter. Der vil derfor være en sluse ind til selve centret, hvor ankomstområdet bliver som et amfiteater med udsigt til slotsruinen,” fortæller arkitekt Poul Schülein.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge vil i den kommende tid arbejde med at realisere projektet og forventer at kunne påbegynde et byggeri i 2018.