Nationalparkbestyrelsen aflægger sin beretning for året 2015

01-04-2016

Nu kan alle interesserede læse om året, der gik i Nationalpark Mols Bjerges årsberetning

undefined

"Der er særlig grund til at fremhæve samarbejdet med lokale frivillige, såvel frivillige skovhjælpere fra Aktivitetstilbuddet Skovly i Termestrup, som de ca. 40 frivillige, der på natur-, frilufts- og formidlingsområdet gør en uvurderlig indsats."

Sådan skriver bestyrelsesformand Erling Post, Nationalpark Mols Bjerge, i forordet til den nye årsberetning for 2015.

I Årsberetningen redegør bestyrelsen for Nationalparken for årets arbejde og resultater i et år, som bestyrelsen beskriver som et godt arbejdsår, hvor der er sket en positiv udvikling på mange områder.

Det er således en tilfreds bestyrelse, der aflægger årsrapport.

Læs mere

Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets og -udvalgenes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2015 samt en gennemgang af de aktiviteter og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat igennem året.

Tidligere læsere vil måske også bemærke, at årsberetningen er lavet i et nyt design, der matcher Nationalparkens øvrige visuelle fremtræden.

Du kan læse hele Årsberetning 2015 her