Lokalbefolkningen tager Nationalpark Mols Bjerge til sig

14-03-2016

Interviewundersøgelse fra Epinion viser, at flere og flere mennesker er glade for at bo i Nationalpark Mols Bjerge

undefined
Vandrestier er meget populære hos lokalbefolkningen. Foto: Jan Alders.

Det er ikke så ringe at bo i Nationalpark Mols Bjerge.

I hvert fald viser en ny Epinion-undersøgelse, at borgerne i området i stigende grad tager nationalparken til sig. Siden indvielsen i 2009 er der nemlig sket en bevægelse i holdningen til Nationalparken i positiv retning.

Interviewundersøgelsen viser således, at 74 % af de interviewede lokale borgere fortæller, at de er positive eller meget positive over for Nationalparken.

Det er hele 15 procentpoint flere positive borgere end ved Nationalparkens oprettelse, hvor det tilsvarende tal var 59 %.

En gevinst for området

Det er især den oplevede udvikling i området, der har gjort borgerne mere positivt indstillede over for Nationalpark Mols Bjerge.

Adspurgt fortæller interviewpersonerne nemlig, at de har skiftet holdning, fordi de nu ved, hvad Nationalparken er blevet til, og fordi de kan se, at det er positivt for området, at der er en nationalpark.

De fremhæver især, at etableringen af en nationalpark ikke har medført de frygtede restriktioner for eksempel inden for landbruget. De fremhæver også, at de lokale er blevet mere bevidste om naturen, og at Nationalparken har skaffet flere arbejdspladser og turister til området.

At Nationalpark Mols Bjerge har betydning for turismen viser en tidligere Epinion-undersøgelse, udført i 2014 for VisitNordjylland i projektet ”Kysten som servicelandskab”. Her var det for 46 % af de adspurgte gæster vigtigt eller meget vigtigt for deres beslutning om at besøge området, at det er en nationalpark.

Kvinder mest positive

En – måske overraskende – twist ved den gennemførte undersøgelse er, at det særligt er kvinderne, der er positive over for Nationalparken.

Et andet – måske også overraskende – resultat er, at de unge, der hidtil ikke har været så positive stemt over for Nationalparken som andre aldersgrupper, faktisk udtrykker glæde ved Nationalparken i dag.

I denne gruppe er der således sket en betydelig bevægelse.

De 18-35 årige er nu lige så glade for Nationalparken som de øvrige aldersgrupper.

Certificerede stier populære

Der er ingen tvivl om, at de certificerede vandrestier er et af de populære tiltag i nationalparkområdet.

Mange af de adspurgte borgere har af Nationalparkens tilbud især benyttet de certificerede stier (45 %) og besøgt Besøgscenter Øvre Strandkær (42 %).

Der er i det hele taget stort kendskab til friluftsmuligheder i Nationalparken.

Størst kendskab er der til muligheden for at komme på guidede ture (79 %) samt at overnatte i shelters (73 %).

Der er ingen entydige ønsker hos de adspurgte til, hvad Nationalparken kan gøre for, at de i højere grad vil bruge parken, men flere siger, at flere afmærkede stier og flere aktiviteter vil få dem til at bruge Nationalparken mere.

Ind mod Aarhus

Et af Nationalparkens kommende fokusområder bliver at udbrede kendskabet til Nationalparken til Aarhus Kommunes borgere.

Derfor har Epinion også laver en undersøgelse her.

I Aarhus Kommune er Nationalpark Mols Bjerge den nationalpark, som flest borgere (47 %) uhjulpet nævner som den første, når de bliver spurgt om, hvilke danske nationalparker de kender.

Når de bliver spurgt direkte om deres kendskab til Nationalpark Mols Bjerge er det dog 89 %, som siger, at de kender Nationalparken.

Det er i overvejende grad naturen, landskabet og bakkerne, som aarhusianerne nævner, når de bliver bedt om at sige, hvad de forbinder med Nationalpark Mols Bjerge.

De to hyppigst nævnte attraktioner er Trehøje og Kalø Slotsruin.

Fakta

  • Epinion har for Nationalparken gennemført tre interviewundersøgelser rettet mod bl.a. befolkningen i Nationalparken og befolkningen i Aarhus
  • Befolkningsundersøgelsen i Nationalparken er baseret på 202 interviews, foretaget via telefon, med tilfældigt udvalgte beboere i Nationalparken
  • Analyserne for Aarhus kommune bygger tilsvarende på 208 interviews med borgere i kommunen
  • Nationalparken skal bruge resultaterne i forbindelse med udarbejdelse af en ny seksårig nationalparkplan