Kom på en guidet Mols-tur - og hør om det kulturhistoriske landskab

28-07-2016

Skovhjælperne, brugere af aktivitetsbud Skovly, inviterer på guidet tur tilbage i tiden og til spektakulære udsigter

Her er Nationalpark Mols Bjerges gule pletter, der markerer de kortere vandreruter. Ganske vist før påmaling.

Det var ikke for udsigtens skyld, at mennesker i gamle dage vandrede ud i det kuperede terræn for at hente tørv.

Der blev puklet og svedt i Mols Bjerge, men jo også danset og leet som alle andre steder.

Hør historierne om livet i Mols Bjerge, når Nationalparkens Skovhjælpere og Poul Erik Bærentzen onsdag 10. august kl. 10 viser vej gennem det kulturhistoriske landskab.

En tur tilbage i tiden

I dag nyder naturinteresserede Nationalparkens varierede landskab.

I gamle dage var livet i bjergene derimod ofte præget af slid og naturens luner – for sådan var det nu engang i de ufrugtbare Mols Bjerge.

Nationalpark Mols Bjerge er et unikt stykke natur, men også et kulturhistorisk landskab.

Det er netop det aspekt, den guidede tur giver indsigt i.

Et område skabt af mennesker

Den guidede tur er en to timer lang vandring i et landskab, hvor der har været huse og liv dér, hvor vi i dag oplever fredsfyldte arealer.

Tiden skrues tilbage, og vejen slås forbi nogle tilbageblevne ejendomme, som gemmer på historier om mennesker, der har sat deres præg på området.

Hør blandt andet om ”Margits hus” ved Tørvemosen, hvor fine folk og landevejens farende svende blev modtaget med lige stor venlighed.

Eller den tragiske fortælling om de druknede børn i Helligmosen. Det er en fortælling, der også i dag berører os.

Is i alle afskygninger

Ved Trehøje opleves 360 graders panoramaudsigt fra Aarhus til Ebeltoft.

De fire vige ved Kalø, Begtrup, Knebel og Ebeltoft, der ligger langt nede, vidner om isfremstødets stop ved sidste istid for 18.000 år siden.

Ishistorie, om end af en anden slags, er der også i Toggerbo, hvor en dame i fordums tid solgte is, ”da hun jo alligevel var hjemme”. 

Dansk urskov

Upåvirket af skovbrug er dog Skovbjerg, som er noget af det tætteste, man kommer på urskov i Danmark.

Her går en af de mange gulplet-ruter, som netop Skovhjælperne holder ved lige.

Skoven har aldrig været opdyrket, så her oplever man egeskov på rester af oprindeligt egekrat.

Ikke tilmelding

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig den gratis guidede tur.

Man skal blot møde op på P-pladsen ved Skovbjerg kl. 10 iført gode travesko og påklædning til dagens vejr.

Praktisk

Skovhjælperne er brugere af aktivitetstilbud Skovly, der med frivillig Poul Erik Bærentzen i spidsen passer Nationalparkens gulsti-ruter, opmaler gule pletter og klipper vildtvoksende grene af.

Start- og slutsted: P-pladsen ved Skovbjerg.

Man finder P-pladsen på det stykke af Toggerbovej, der ligger mellem Tremosevej og Provstskovvej.

Tidspunkt: Onsdag 10. august kl. 10-12

Pris: Gratis, tilmelding ikke nødvendig