GeoBlitz – det er en stensikker succes

06-09-2016

Fortiden bliver levende og meget konkret, når der er stenjagt og tunge historier ved kystklinterne nordvest for Ebeltoft Færgehavn

Der er sten på dagsordenen og dermed tungtvejende argumenter for at møde op, når Jydsk Stenklub, Molslaboratoriet og Nationalpark Mols Bjerge søndag 16. september bruger Geologiens Dag på at holde GeoBlitz ved klinterne ved Ebeltoft Færgehavn.

Her vil vi sammen med deltagerne finde og sætte navn, historie, herkomst og alder på sten – eller så mange som muligt af de særlige sten, der findes på stranden og i klinten.

Og det skorter ikke på sten.

Der bliver løbende skyllet nye sten ud af den op til fire meter høje klint.

Området byder også på mange af de særlige ledeblokke, der er klippesten, der kun findes som fastsiddende klippe i et mindre område i Norge, Sverige eller Finland, og som derfor er kommet hertil via de forskellige isfremstød.

Således kan vi finde for eksempel Skånsk Basalt, Påskallavik-Porfyr og Ålands-Rapakivi fra Den Ungbaltiske Is, Kinne-Diabas og Bredvad-Porfyr fra Nordvest-Isen og Rhombe-Porfyr og Larvikit fra Norske-Isen.

Fossil-jagten går ind

Vi vil også lede efter forsteninger (fossiler) – især fra områdets mange 65 mio år gamle kalksten.

Men der er også chance for at finde 230 mio år gamle muslinger i Katholm-blokke fra dinosaurtiden (Jura) eller 525 mio år gamle graverør fra Scolithos-orm i bornholmsk sandsten.

Deltagerne er også meget velkomne til at tage sten, fundet i Danmark, med hjemmefra og få et bud på, hvad det er.

24 timers blitz

I Geoblitzen vil vi se på, hvor mange forskellige kendte stentyper og fossiler, vi kan finde på de fire timer.

Navnet Geoblitz er tyvstjålet fra begrebet Bioblitz, hvor deltagerne dyster om, hvem der kan finde flest plante-, svampe- og dyrearter på et givet areal inden for 24 timer.

Der vil på dagen blive uddelt mindre geologi-præmier for henholdsvis sjoveste, mest sjældne og mest interessante fund i kategorierne henholdsvis under og over 13 år.

Hvem ved – inden dagen er omme har du måske også vundet en ny hobby - og har 30 kilo sten med hjem.

Arrangementet er kun et af mange geologi-arrangementer landet over – se mere på geologiensdage.dk.

Praktisk

  • Søndag 18. september kl. 10-14 med fælles intro- og tingfinderture til klinten (en time) med start henholdsvis kl. 10.30 og 12.30
  • P-plads i vestenden af H. H. Hansensvej, 8400 Ebeltoft (sidevej til Færgevejen) med mødested på stranden nedenfor.
  • Gratis deltagelse - Ingen tilmelding. 
  • Medbring gerne tøj og fodtøj til stenkyst og dagens vejr – også til vind og vejr på åben strand i stille tingfinder-tempo. Hertil varme/kolde drikke, madpakke, snacks efter eget behov. Endelig evt. redskaber som hammer, fyrværkeribriller og lup samt rygsæk, der gerne må blive beskidt, og gamle aviser.
  • Kontaktperson: Naturvejleder Marianne Graversen på telefon 20566212.