Hør et foredrag om stendysserne i Nationalpark Mols Bjerge

08-02-2016

Er vores stendysser besværlige stendynger i mark og skov eller juveler fra Danmarks Oldtid?

undefined
Nationalpark Mols Bjerges dyssegruppe havde første rydning 12. maj 2015 på Egens Hundshoved Dysse. Siden er det gået slag i slag.

Der har været måske op imod 40.000 stendysser i Danmark, men rigtig mange er fjernet, overpløjet og væk. I dag er kun 1.500-1.800 dysser bevaret.

I 1937 blev en del af de flotteste dysser fredet, men først i 1992 blev alle fortidsminder fredet. 

I et foredrag på Rønde Højskole onsdag 24. februar kan du se og høre om de mange og flotte stendysser, der ligger - de fleste på privat jord - i et strøg fra Kalø over Egens, Agri, Knebel og Thorup til Strands.

Disse dysser er nu ved at få nyt liv.

Nationalpark Mols Bjerges Frivilliggruppe indledte nemlig i maj 2015 naturpleje på dysserne, og de er nu næsten nået igennem den første hårde rydde-runde.

Dysse-gruppens arbejde

Dyssegruppen er en syv-personers undergruppe af Nationalpark Mols Bjerges 40-mand store Frivilliggruppe, der laver alt muligt som for eksempel stiplanlægning, guideopgaver og naturpleje.

Der bliver gået til stålet ude ved de nu 13 ryddede dysser i dysse-strøget.

Træer og buske bliver fældet - i nogle tilfælde voksede der småtræer ud fra dyssekammerets gulv.

Mens brombær, græs og brændenælder bliver høstet og fjernet, beskytter dyssegruppen de sjældnere og små Mols-planter, der har overlevet ved dysserne i 5.500 år.

Alt træ og hø bliver fjernet.

Tur-inspiration

I foredraget fortæller Jens Reddersen, biolog i nationalparken, om dyssegruppens arbejde med rydning, naturpleje, registrering af sjældne planter, navngivning af dysser, fund af særlige istransporterede ledeblokke og fund af skåltegn.

Under foredraget viser han før- og efter-fotos af alle de dysser på privat jord, som dyssegruppen har lodsejeraftaler med.

Han fortæller også kort om de danske og europæiske stendysser generelt - hvad er for eksempel forskellen mellem dysser, jættestuer og gravhøje?

Mange af 13-15 dysser er ukendte for publikum, og mange endda uden navn. Nu har de fået gode navne, og de vil senere blive formidlet som en oplagt dags-rundtur – i bil, på cykel eller gåben.

Foredraget kan også være en inspiration for dem, der overvejer at blive en del af nationalparkens Frivilliggruppe. Der starter et nyt intro-forløb i marts.

Fakta:

  • Foredraget er onsdag 24. februar kl. 19:30-20:30 på Rønde Højskole, Skolevej 2 i Rønde
  • Deltagelse er gratis, der er ikke tilmelding
  • Der er kaffe - og mulighed for at få en snak om dysser eller frivilliggruppen bagefter
  • Der er nogle snese stendysser i nationalparken, men langt de fleste og flotteste i et strøg fra Kalø ned over Egens, Agri, Knebel, Thorup og Strands
  • Alle fortidsminder er fredede. Der er to meters beskyttelseszone rundt om dem
  • Mange dysser forsvandt i 1800-tallets mange vejbyggerier, hvor Jens Vejmand huggede dem til skærver. Det var i 1850 nær overgået den berømte Poskær Stenhus i sydvest-enden af nationalparken. I 1850 blev Poskær Stenhus fredet.
  • Amterne, her Århus Amt, udførte naturpleje på fortidsminder, dysser og gravhøje, indtil de blev nedlagt i 2006. Private lodsejere har ret, men ikke pligt til at rydde opvækst på fortidsminder
  • Der er ikke automatisk adgang til fredede fortidsminder på privat jord, men flere lodsejere har givet adgang i forbindelse med projektet
  • Alle kendte fortidsminder kan findes på http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/