Få indflydelse på den ny Nationalparkplan Mols Bjerge 2018-24

24-05-2016

Nationalpark Mols Bjerge begynder nu på arbejdet med at lave sin nye seksårige nationalparkplan

undefined

Hvilket fokus skal Nationalparken have i sit arbejde med at udvikle naturen? Hvordan skal Nationalparken arbejde med områdets kulturhistoriske værdier og friluftslivet? Hvilke ønsker har virksomhederne til Nationalparkens arbejde med at understøtte det lokale erhvervsliv?

Nationalpark Mols Bjerge sætter nu disse og mange andre spørgsmål til debat på en række offentlige møder med forskellige temaer.

Dette sker, da det er tid til at påbegynde det store arbejde med at lave Nationalparkens kommende seksårige nationalparkplan, der skal gælde for årene 2018-2024, og som efterfølger Nationalparkens første nationalparkplan.

Mere kendt Nationalpark

Arbejdet med at sætte nye mål for fremtiden bygger helt naturligt oven på de resultater, Nationalparken allerede nu er kommet i mål med. 

Blandt andet viser en Epinion-undersøgelse, at Nationalparken i sin første periode er blevet mere anerkendt af befolkningen.

Det fortæller sekretariatsleder Mika Leth Pedersen fra nationalparken.

”Borgerne i lokalområdet har taget Nationalparken til sig. Det glæder vi os over. Vi ved det blandt andet fra en Epinion-undersøgelse, der viser, at 74 % af vores lokale borgere er positive eller meget positive over for Nationalparken. Det er 15 procentpoint flere end ved vores oprettelse, hvor tallet var 59 %. Det er et rigtigt godt grundlag at arbejde videre på,” siger sekretariatslederen.

Kom med ideer

Arbejdet med fremtidens Nationalpark skal foregå i fællesskab med de mennesker, der bor og arbejder i og omkring nationalparkområdet.

Derfor inviterer Nationalparken til en række offentlige møder med gratis adgang.

Her kan borgere, virksomheder, foreninger og organisationer spille ind med ideer og ønsker til fremtidens nationalpark.

”På møderne starter vi med at fortælle om, hvad vi hidtil har nået. Det er et godt grundlag for at snakke videre om fremtiden. Det er vigtigt for os, at der bliver en åben snak, og der er ingen ideer eller ønsker, der ikke er velkomne.  Vi håber på et virkeligt godt input til det videre arbejde,” siger Mika Leth Pedersen.

Nationalparken er på møderne vært for en kop kaffe med kage.

Tilmelding til møderne er ikke påkrævet.

Op i helikopter

Der er planlagt seks tematiserede offentlige møder hen over sommeren.

”Det er en lang proces at lave en ny nationalparkplan, og det er et vigtigt stykke arbejde. Nationalparkplanen bliver styringsredskab for bestyrelsens arbejde, og Nationalparkens projekter kommer til at betyde meget i lokalområdet. Derfor har vi gjort os umage med at lave møder, så alle har mulighed for at spille ind,” siger sekretariatsleder Mika Leth Pedersen.

Der bliver to overordnede møder, hvor Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat er vært.

På disse møder bliver der en generel introduktion til, hvad en nationalpark er, og hvordan Nationalpark Mols Bjerge arbejder.

Herefter gennemgår sekretariatet de væsentligste projekter, nationalparken arbejder med, og fremlægger spørgsmål.

Efter en kaffepause er der mulighed for at tale om fremtiden og udveksle tanker og ideer.

Fire møder med tema

Der er også mulighed for at komme til fire tematiserede møder, hvor Nationalparkens stående udvalg – Naturudvalget, Kulturudvalget, Friluftsudvalget og Erhverv- og Logoudvalget – er vært for hver deres møde.

Disse udvalg er nedsat af Nationalparkens bestyrelse.

De består af bestyrelses- og rådsmedlemmer, der sammen arbejder fokuseret inden for et område, hvor medlemmerne af udvalget har en særlig viden eller interesse.

På disse møder byder udvalgsformanden velkommen, hvorefter udvalgets formand eller sekretær fortæller om det hidtidige arbejde inden for netop udvalgets område.

Herefter er der en debat.

Sekretariatet modtager gerne ideer og ønsker til den ny nationalparkplan, enten på de offentlige møder eller Obfuscated Email.

Offentlige møder

  • Møde om friluftsemner 7. juni 2016 kl. 16-18 hos Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel 
  • Møde om debatoplæg og projekter, som Nationalparken arbejder med, 16. juni 2016 kl. 19-21 på Højskolen på Kalø, Skovridervej 1, 8410 Rønde
  • Møde om naturemner 28. juni 2016 kl. 16-18 (med tilbud om efterfølgende ekskursion) hos Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft
  • Møde om debatoplæg og projekter, som Nationalparken arbejder med, 17. august 2016 kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Nørreallé 4, 8400 Ebeltoft – Nationalparken
  • Møde om kulturemner 22. august 2016 kl. 19-21 2016 på Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller, 8400 Ebeltoft
  • Møde om Erhvervs- og Logoemner 28. september 2016 kl. 07.30-09.30 hos Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft

Fakta om Epinion-undersøgelsen

Epinion har for Nationalparken gennemført tre interviewundersøgelser rettet mod bl.a. befolkningen i Nationalparken og befolkningen i Aarhus

Befolkningsundersøgelsen i Nationalparken er baseret på 202 interviews, foretaget via telefon, med tilfældigt udvalgte beboere i Nationalparken

Læs mere om undersøgelsen her