Borgere giver input til fremtidens Nationalpark

08-08-2016

Nationalpark Mols Bjerge inviterer lokalbefolkningen til møde i Ebeltoft for at få input til arbejdet med at lave en ny seksårig nationalparkplan

Fra venstre: Bestyrelsesformand Erling Post og sekretariatsleder Mika Leth Pedersen, Nationalpark Mols Bjerge.

Nationalpark Mols Bjerge sætter i denne tid en række spørgsmål til debat på flere offentlige møder med forskellige nationalpark-relaterede temaer.

Det sker i forbindelse med arbejdet med at lave en ny seksårig nationalparkplan, der skal gælde for årene 2018-2024.

Formålet med møderne er at hjælpe borgere, foreninger og interessegrupper til at deltage i revisionen af nationalparkplanen.

Det næste møde foregår 17. august 2016 i tidsrummet kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Nørreallé 4 i Ebeltoft.  

Det er gratis at deltage.

Kom med ideer

Vært ved mødet er bestyrelsesformand Erling Post og sekretariatsleder Mika Leth Pedersen.

Der er først en generel introduktion til, hvad en nationalpark er, og hvordan Nationalpark Mols Bjerge arbejder.

Herefter gennemgår Mika Leth Pedersen de væsentligste projekter, nationalparken arbejder med, og fremlægger spørgsmål.

Efter en kaffepause er der mulighed for at komme med forslag til den kommende nationalparkplan samt at udveksle ideer og tanker.

Redegørelse og debatoplæg

Til brug for arbejdet med nationalparkplanen er der udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge i perioden frem til i dag.

Hertil kommer et debatoplæg med en række relevante temaer og spørgsmål.

Det materiale kan downloades fra Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.

Her ligger også en PowerPoint-præsentation, som relaterer til redegørelse og debatoplæg.

Sekretariatet modtager gerne ideer og ønsker til den ny nationalparkplan, enten på de offentlige møder eller pr. mail til Obfuscated Email.

Møderækken

  • Møde om debatoplæg og projekter, som Nationalparken arbejder med, 17. august 2016 kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Nørreallé 4, 8400 Ebeltoft – Nationalparken
  • Møde om kulturemner 22. august 2016 kl. 19-21 2016 på Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller, 8400 Ebeltoft
  • Møde om Erhvervs- og Logoemner 28. september 2016 kl. 07.30-09.30 hos Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft

Der har allerede været et overordnet møde på Højskolen på Kalø og møder om natur- og friluftsemner.