Arkitektkonkurrence om opførelse af velkomstcenter er nu udskrevet

11-08-2016

Nationalpark Mols Bjerge har fundet fem arkitektfirmaer til arkitektkonkurrencen om opførelse af et Velkomstcenter

Kalø Slotsruin en af vore absolut bedst bevarede middelalderborge. Den er anlagt isoleret og strategisk på toppen af en naturlig ø, hvorfra der er udsigt over Kalø Vig og Aarhus Bugten samt det omliggende istidsskabte landskab.

En jury har blandt 34 ansøgninger fra ind- og udland udvalgt de fem arkitektfirmaer, der nu dyster om at aflevere det projekt, der kan blive Nationalpark Mols Bjerges kommende velkomstcenter.

Bestyrelsen for Nationalparken sigter efter at placere Velkomstcentret i et af landets smukkeste natur- og kulturlandskabet i bunden af Aarhus Bugt med udsigt til Kalø Slotsruin.

De udvalgte arkitektfirmaer er:

 • Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo
 • Arkitema Arkitekter, Aarhus/København
 • FORCE4 Architects, København
 • Terroir Arkitekter, København
 • Effekt Arkitekter, København

 Der er samtidig udvalgt tre fagdommere, der sammen med Nationalparkens styregruppe skal deltage i bedømmelsen af de indsendte projekter:

 • Arkitekt MAA Kolja Nielsen
 • Landskabsarkitekt MAA Lisbeth Westergaard
 • Ingeniør Jørgen Lindgaard Christensen 

Arkitektkonkurrencen løber frem til 6. december, hvor det endelige resultat og projekt offentliggøres. 

Et velkomstcenter vil tidligst blive opført i 2018.

Centret skal være indgangsportal

Et velkomstcenter for Nationalparken skal danne indgang for besøgende i den 180 km2 store Nationalpark Mols Bjerge.

Her skal de kunne få viden og inspiration til deres ophold i området, så de er godt klædt på til at få mest muligt ud af det.

Nationalparker i Danmark har national interesse. Med et velkomstcenter kan Nationalparken også række ud over lokalområdet til besøgende, der kommer i nationalparkområdet.

Der er årligt mere end 150.000 mennesker, der går ud til Kalø Slotsruin, og endnu flere, der nyder udsigten til slotsruinen ude i vigen.

Det store besøgstal er en af flere årsager til, at bestyrelsen har ønsket at lade et center opføre netop ved Kalø.

Samtidig ligger det nationalparkbestyrelsen meget på sinde at bidrage til at skabe harmoni i området, der huser den historiske vigtige Kalø Slotsruin.

Det skal blandt andet ske ved at reetablere strandengen ud mod slotsruinen, flytte parkeringspladsen med biler væk fra kystlinjen og fremhæve det fredede Hack Kampmann-hus, der i dag ligger skjult.

Et grønt hjørne

Kalø Vig er en del af et prægtigt istidslandskab, der i dag er centrum for en række institutioner, der har fokus på natur og friluftsliv.

Her er Danmarks Jægerforbund netop ved at opføre sit domicil, Jagtens Hus, og Danmarks eneste Økologisk Landbrugsskole ligger her.

Oppe på bakken over vigen på Kalø Hovedgård ligger Aarhus Universitets Bioscience.

Således vil vigen med et velkomstcenter for Nationalpark Mols bjerge blive et stærkt grønt hjørne i Syddjurs Kommune – meget tæt på Aarhus.

Du kan læse mere

Nationalpark Mols Bjerges konkurrenceprogram ligger på her.

Detaljer om bestyrelsens krav og ønsker til Velkomstcentret fremgår af konkurrenceprogrammet.

Følgende fremgår blandt andet af konkurrenceprogrammet:

 • ”Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt byggeri, som ydmygt indpasses i det unikke område og har et udtryk, som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier”.
 • ”Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at mennesket kommer i centrum med udformningen og anvendelsen af velkomtcentret.”
 • ”Den overordnede sammenhæng mellem områdets forskellige funktioner og naturtilbud skal udmøntes i en helhedsplan, der har en velfungerende interaktion i et harmonisk samspil med det omliggende landskab.”
 • ”Velkomstcentret skal udformes og disponeres, så man, fra det øjeblik man kommer indenfor, får et klart indtryk af placeringen af centrets hovedfunktioner, som er information, formidling af viden samt café.”

Velkomstcentret maksimale bruttoareal over terræn, eksklusiv kælder, må ikke overstige 750 m2.

Projektets samlede økonomi er ca. 40 mio. kr.

Læs mere om projektet - og hold dig ajour her.

 

Om Kalø Slotsruin

Den over 700 år gamle Kalø Slotsruin står i et storslået istidslandskab omkring Kalø Vig

Under det seneste isfremstød for ca. 18.000 år siden gled en gletsjer ind i Kalø Vig, hvor den stoppede sin fremdrift. Da isen trak sig tilbage, stod en langstrakt buet bakke tilbage omkring vigen. Denne såkaldte randmoræne består af materiale, som isen har skubbet foran sig

Efter et bondeoprør i år 1313 tvang Kong Erik Menved bønderne til at opføre fire borge i Jylland med Kalø som den største

Kalø Slot var i middelalderen lensmandssæde med beføjelser over hele Djursland. Slottet blev også brugt som fængsel. Den mest berømte fange er Gustav Vasa, der var Christian II’s fange på Kalø, indtil han i september 1519 flygtede herfra. Han blev senere konge i Sverige

I 1600-tallet havde Kalø Slot mistet sin forsvarsmæssige betydning. Da skænkede Christian V slottet til Ulrik Frederik Gyldenløve, der lod bygningerne rive ned

En del af nedrivningsmaterialerne kom til København og blev anvendt i opførelsen af Charlottenborg

Kalø Slotsruin er i dag et af Danmarks absolut ypperste middelalderborgruiner