27 kilometer kløversti indvies i Ebeltoft

11-04-2016

Deltagerne kan løbe eller trave sig til røde kinder under indvielsen af fire helt nye kløverstier i Ebeltoft

undefined
Nationalpark Mols Bjerges to frivillige, Stig Rasmussen og Erik Smidt, har brugt mange timer på de nye Kløverstier.

Vi vil gerne ud i den friske luft for at trave, løbe eller cykle – og hvis vi samtidig kan få en på opleveren, er det for mange mennesker opskriften på en rigtig god dag.

Nu får Ebeltofts fire helt nye kløverstier på samlet 27 km, der er fordelt på ruter af henholdsvis 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 12 km.

Disse kløverstier bliver indviet lørdag 16. april 2016 kl. 10 ved et arrangement foran Turistkontoret, S. A. Jensen Vej 3 i Ebeltoft.

Der er gratis deltagelse for alle interesserede – og der er god mulighed for at få røde kinder.

Borgmester løfter klæde

Under selve indvielsen taler blandt andet borgmester Claus Wistoft – og bagefter løfter han klædet og afslører stisystemets startpæl, hvorfra alle fire stier udgår.

Herefter er det tid til røde kinder.

Da starter nemlig dagens vandre- og løbeture for alle dem, der har lyst til at deltage.

I spidsen for de løbere og vandrere, der begiver sig ud på kløverstierne, er der en vejviser, der er et medlem af Ebeltoft Løb & Motion.

Oplev din by

Kløverstiens fire ruter tilbyder oplevelser for enhver smag.

Ruten kaldet ”Den gamle Købstad” (2,5 km) ligger i det centrale Ebeltoft og er en klassisk byrute gennem købstadens velbevarede bymidte.

”Foreningsruten” (5 km), derimod, bringer deltagerne forbi nogle af Ebeltofts mange frivillige foreninger.

På ”Kystruten” (7,5) går turen langs kysten – med udsigt til Mols Bjerge – helt ud til Ahl Plantage.

Endelig tager ruten ”Rundt om Ebeltoft” (12 km) deltageren rundt i skovene omkring købstaden og til en række spektakulære udsigtspunkter.

Står sammen lokalt

Kløverstier er et landsdækkende stikoncept, der er blevet til i et samarbejde mellem DIF, DGI, DFIF og Friluftsrådet, der er med til at realisere de enkelte kløverstier sammen med lokale samarbejdspartnere.

I Ebeltoft har Ebeltoft Distriktsråd, Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge samarbejdet om at få etableret stierne og skabt det økonomiske grundlag, blandt andet med tilskud fra Nordeafonden, Friluftsrådet og Nationalpark Mols Bjerge.

Det har taget et år at få etableret stierne.

En gruppe på ca. otte frivillige fra henholdsvis Nationalpark Mols Bjerges FrivilligGruppe og medlemmer af Ebeltoft Distriktråd har travet samtlige 27 km –  adskillige  gange.

På disse ture har de gravet en mængde pæle i jorden og opsat endnu flere skilte med vejviserpile, således at kløverstierne nu fremtræder tydeligt for alle dem, der fremover vil nyde godt af dem.

Pæle og skilte er placeret diskret, men tydeligt, så det ikke bliver skæmmende for omgivelserne.

En gevinst for området

Et Kløverstisystem giver ud over motion og frisk luft udøveren natur, historie og kulturoplevelser.

Der er nemlig også lavet et kort og en folder over ruterne med en kort beskrivelse af nogle særlige oplevelsespunkter.

På den måde bringer kløverstierne brugeren rundt i forskellig kultur- og naturmiljøer og bidrager dermed til formidlingen af de mange natur- og kulturhistoriske steder i og omkring Købstanden Ebeltoft.

Om Kløverstier

  • Kløverstier er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskere til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet
  • En Kløversti består af fire ruter, der alle udgår fra en centralt placeret Kløverstipæl:
  • Grøn rute på 2,5 km
  • Blå rute på 5 km
  • Rød rute på 7,5 km
  • Sort rute på 10 km eller mere
  • Undervejs på ruterne er der oplevelsespunkter med lokale historier, så brugeren både får motion og lærer sit lokalområde bedre at kende
  • Planlægningen af Kløverstier sker altid i en borgerinddragende proces