Sten er et stensikkert hit

05-04-2015

Det er ikke kun geologer, der går op i store sten. Det gør mennesker på Djursland i den grad også.

I forbindelse med Nationalpark Mols Bjerges konkurrence ”Stenenes rejse” indmeldte lokale mennesker omtrentligt 250 tons sten i Nationalparken. Hertil kommer hele 300 tons sten omkring Nationalparken.

Skulle nogen have svært ved at forestille sig de vægtmæssige perspektiver, er der altså tale om en vægt svarende til omkring 500 styk Skoda Fabia – endda med en pæn udstyrspakke.

Uforgængelige sten

De tal glæder Jens Reddersen, biolog i Nationalpark Mols Bjerge, men de overrasker omvendt ikke.

”Vi mennesker holder af sten, så det kommer ikke spor bag på mig, at vi har oplevet sådan en interesse. Jeg har en hjemmestrikket teori om, at danskerne er helt vilde med sten, fordi vi lever i et land næsten uden klipper, bortset fra lidt kalkklippe hist og her,” fortæller Jens Reddersen.

Historierne om mennesker og sten går langt, langt tilbage i tiden.

”Jeg så en udsendelse om Stonehenge den anden dag og kom til at tænke på, at sten er noget af det mest bestandige, vi har. Måske derfor har vi altid sat sten symbolsk og rituelt i forbindelse med begravelse af de døde. Så står de dér og demonstrerer evighed over livets flygtighed,” siger han.

Overraskelser i istidslandskab   

Nationalparken har med kampagnen ”Stenenes Rejse” sat fokus på istidslandskabet i området. Nationalparklandskabet er skabt af de vældige kræfter i de isstrømme, der også har transporteret tusindvis af tonstunge stenblokke fra det norske, svenske og endda finske grundfjeld til Danmark.

Konkurrencen handlede om at finde Nationalparkens største sten.

Den nationalpark-sten, der hidtil er blevet betragtet som den største, er dækstenen på 19 tons på Agri-dyssen. Den er halvdelen af en 30 tons stor flækket sten, hvoraf den anden halvdel ligger på Nationalparkens mest kendte oldtidsminde, Porskær Stenhus ved Knebel.

Men den sten er nu fravristet titlen som største kleppert.

Kæmpen Store Rønsten

Jørn Thomasen, der bor mellem Knebel og Vrinners, tog nemlig konkurrencen som en anledning til sammen med havkajakroerne fra IF Mols at få målt Store Rønsten, der ligger på lavt vand på revet mellem Kalø Slotsruin og Vrinners Hoved.

Herefter tog han kontakt til Nationalparken, der 12. marts foretog en ekspedition til søs for at være helt sikre.

Store Rønsten vejer ca. 54 tons, og dermed er den største kendte sten i Nationalparken. Besøgende på slotsruinen kan se stenen rage op over vandet, hvis de kigger i retningen mod Mols.

”Der ligger flere halvstore 5-10 tons sten, men Store Rønsten stikker tydeligt ud,” fortæller Jens Reddersen.

For initiativet har Jørn Thomasen vundet en to-timers guidet vandretur for op til 25 egne familiemedlemmer og venner med kaffe og kage på Jagtslottet uden for Rønde, hvor Nationalparken har sit sekretariat.

Ruggaardstenen overrasker

Mens Store Rønsten var rimelig kendt – især blandt de, der færdes på vandet ud for Kalø – var det mere overraskende med Ruggaard Øjesten.

Den ligger i skovkanten nord-nordøst for skovfogedboligen på Rugaardvej, nær Hyllested Skovgårde, og vejer ca. 23 tons, og fået sit navn, da det geologisk er stentypen ”øjegnejs”

Ruggaard Øjesten lå oprindeligt højere oppe på en bakke i tilgrænsende mark – der faldt en flage på et par tons af stenen, da den blev skubbet ud af marken ind i skovbrynet.

Stenen blev indmeldt af Inge Thorn Casten, Ebeltoft, der for den indsats vinder en to-timers guidet vandretur for op til 25 egne familiemedlemmer og venner med kaffe i det fri.

Der er helt sikkert stadig er begravede kæmpesten, som vi ikke kender, eller som vi ikke kender størrelsen på, fordi de ikke er gravet fri, og der er helt sikkert også sten på jorden, som ingen har meldt ind.

Efter høst har vi aftaler med to-tre landmænd om eventuelt flytte kæmpe kampesten fra mark og ud, hvor offentligheden også kan opleve dem.

Nationalparken modtager også efter kampagnen meget gerne oplysninger om store sten i parken.