Oplev tjæregryden - et levn fra et forsvundet erhverv

11-03-2015

"Som fiskerfamilie var vi helt i naturens vold. Der var gode år, og der var dårlige år. Blev det sent forår eller tidlig vinter, var efterårets storme så kraftige, at pælene knækkede og garnene blev flået i stykker, eller var sommeren så varm, at brandmænd udviklede sig i tusindtal og fyldte åleruserne om efteråret. Vi plejede at sige, at hvis vigen var isfri, de første garn i vandet, det første røgt godt og lavet på farmors fødselsdag den 14. marts, så ville det blive et godt fiskeår."

Sådan beretter Margit Sørensen i Egens. Hun er barnebarn af Martin Sandberg Holst, der var den første heltidsfisker fra Egens Havhuse.

Hun husker tydeligt Tjæregryden i engen ud mod Kalø Vig. Den brugte hendes bedstefar, når han skulle imprægnere sine garn.

Nu har Margit Sørensen og en række lokale mennesker, Natur- og Miljøforeningen Egens Vig, Museum Østjylland og Syddjurs Kommune været med i et projekt med Nationalpark Mols Bjerge om at renovere tjæregryden, så alle kan opleve dette levn fra et forsvundet erhverv.

Fri adgang til tjæregryden

Egens Havhuse var tidligere en fælleslod for Egens By, formodentlig beregnet til at fiske fra, kaldet ”Kolå Made” (”made”svarer til det engelske ”meadow” og betyder eng).

I dag er området ejet af Kalø Økologiske Landbrugsskole, der således lægger jord til tjæregryden - og senere i dette forår den officielle indvielse af den renoverede tjæregryde.

Men al den stads var der ikke tidligere på stedet, fortæller Margit Sørensen.

"Når vinteren gik på hæld, skulle garnene tjæres. Det var et hårdt og beskidt arbejde, men det hørte jo med. Det kunne være et problem med garnene på engen, især hvis der kom sne igen, for så gnavede musene i garnene. Derfor fandt far og Sigvald ud af at rejse nogle pæle og hænge garnene til tørre på dem."

Papirspose over hovedet 

Da fiskerne tidligere brugte bomuldsgarn til at fiske med, var det nødvendigt at imprægnere nettet inden brug. Tjære blev varmet op i tjæregryden. Nettet kom ned i den varme tjære, hvorefter fiskerne trak det op på vinden og videre hen over træristen. Hermed undgik de, at bomulden rådnede i vandet.

De store bundgarn blev tjæret hvert forår, mens ålegarnene blev tjæret i juli, så de kunne være klar til ålefiskeriet i august.

Når garnene blev hentet ned fra lofterne, hvor de havde ligget vinteren over, satte det tørre tjærestøv sig i huden, og havde man særlig sart hud, kunne man trække den af ansigtet i strimler. Flere steder trak man papirsposer med huller til øjnene over hovedet for at undgå støvet.

Tjæregrydeni Egens Havhuse er bygget i 1949 af de to brødre, Sigvald og Børge Sandberg, men lidt ude mod bugten kan man se resterne af den første tjæregryde, som deres far, Martin Sandberg Holst, byggede. Han synes at have været den første, fastboende fisker ved Egens Havhuse.