Hvor er de største sten i Nationalpark Mols Bjerge?

20-01-2015
Den smukke Champagnesten ligger på en bakketop på en privat mark tæt på Agri Bavnehøj. Den er kommet hertil i 1980’erne fra en ukendt placering nær Agri. Den har i mange år dannet bord til champagneglas nytårsaften. Lodsejer har givet lov til et besøg ved stenen på den guidede tur ”Bliv Klog på Sten”.

Det kan være svært at forstå de vældige kræfter i de isstrømme, der har transporteret tusindvis af tonstunge stenblokke fra det norske, svenske og endda finske grundfjeld til Danmark - nærmere bestemt Nationalpark Mols Bjerge på Djursland.    

Nationalparken har netop skudt konkurrencen ”Stenenes Rejse” i gang. Interesserede – og ikke mindst lodsejere - kan være med til at finde Nationalparkens største sten, der alle er kommet hertil under skiftende istider over 2,6 mio. år.

Det fortæller naturvejleder og biolog Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge.

”Historien om stenenes rejse og istiden er fascinerende og rummer fortællingen om, hvordan Nationalparkens landskab er dannet. Vi vil gerne udbrede historien om de istransporterede sten og håber, at der dukker nye sten op i Nationalparken,” siger han.

Største kendte sten

Jens Reddersen har en mangeårig passion for sten.

”Da de andre knægte kørte på tunede knallerter, cyklede jeg 45 km den ene vej til en teglværksgrav for at samle forsteninger og bagefter 45 km hjem igen. Sådan var det også på ferierne hos min farmor i Hanstholm. Jeg har noget med sten,” fortæller han.

Agridyssen_Jens Reddersen.JPG

Den Nationalpark-sten, der hidtil er betragtet som den største, er dækstenen på Agri-dyssen. Den er 19 tons tung. Mest imponerende er dog, at den er halvdelen af en 30 tons stor flækket sten. Den anden halvdel ligger på Nationalparkens mest kendte oldtidsminde, Porskær Stenhus ved Knebel.

”Dysserne Agri-dyssen, også kendt som Grovlegård-dyssen, og Porskær Stenhus ligger omkring 2,5 kilometer fra hinanden. Så vi ved, at stenen er blevet kløvet, og at de to dele er flyttet rundt. Det har været et stort arbejde, ” fortæller Jens Reddersen.

Frister og regler

Konkurrencen løber frem til 15. marts, og Nationalparken opfordrer alle borgere til at indberette store sten i den periode.

To af sten-finderne – dem med de største ny-fundne sten – får en særlig præmie.

Vinderen får en to-timers guidet vandretur for op til 25 egne familiemedlemmer og venner med Jens Reddersen i spidsen og med sted og emne efter aftale – og kaffe og kage på Jagtslottet uden for Rønde, hvor Nationalparken har sit sekretariat.

Andenpræmien er en tilsvarende vandretur, men med kaffe ude i naturen fra termokanden.

Desuden er der en lodtrækning blandt alle indberettere af sten om ti hæfter kaldet ”Sten på stranden”, Natur og Museum, Naturhistorisk Museum (1999-4).

Frem med snor og målebånd

Stenene skal have en vis størrelse. Sten på størrelse med biler er selvskrevne, mens sten på størrelse med en vaskemaskine er lige små nok. For dem med fornemmelse for stens vægt er det sten på over fem-seks tons, der er interessante for Nationalparken.

For hver sten skal Nationalparken have et foto (fra to vinkler) af stenen med et menneske ved siden af og oplysning om indberetterens navn og kontaktoplysninger, samt hvor stenen ligger. Om muligt også gerne lidt historie om stenen. Det gælder i sagens natur kun for dem, der indberetter sten, som de måske kender gennem generationer, og som der er fortællinger om. 

Sten kan også ligge halvt begravet. Her vil Nationalparken gerne hjælpe med at underøge, hvad der gemmer sig under jordoverfladen, hvis formodningen er, at der er tale om en tilstrækkelig stor sten.

De mest kendte sten, f.eks. stenene på vores stendysser og vejsten, er der ingen grund til at indberette. Dem kender Nationalparken i forvejen. Der er en liste med de mest kendte sten på her.

Bliv klog på sten

I konkurrenceperioden kan interesserede deltage i arrangementet ”Bliv klog på sten” med Jens Reddersen.

Han tager på med på jagt efter Nationalparkens største sten. Bortset fra kalk- og flintesten er alle sten i Danmark kommet hertil med isgletsjere fra Norge, Sverige og Finland. På turen fortæller han om et par af de største sten, der ikke normalt er adgang til, nemlig overliggeren på Agri-dyssen og Champagnestenen.

Alle turdeltagerne kan desuden medbringe mindre sten fra området - og få et bud på, hvad det er for sten, og hvor de kommer fra.

Pas nu på!

Stenenes Rejse er spændende, og det er let at blive grebet af at lede efter sten.

Alle skal dog huske på de almindelige regler for færdsel i naturen. På offentlige områder er det tilladt at færdes frit.

På privat jord er det dog som hovedregel ikke tilladt at forlade veje og stier. I konkurrencen vil lodsejerne som landmænd og skovejere altså have en ekstra fordel. Derfor håber Nationalparken, at rigtig mange lodsejere har lyst til at melde sten ind.

Hvis der dukker en særlig sten op, der har sin egen rejsehistorie og fortæller om landskabsdannelsen, og hvis lodsejer selv ønsker det, vil Nationalparken gerne bekoste at flytte stenen til et offentligt tilgængeligt sted, hvor alle får glæde af den.

Fakta

Du kan læse om istidslandskabet og de nøjagtige regler om konkurrencen Stenenes Rejse på . Her ligger også en liste over kendte store sten i Nationalparken.

Deltag i arrangementet:

Bliv klog på sten  

Vandretur søndag 1. februar kl. 13-15 med naturvejleder og biolog Jens Reddersen

Start: P-plads ved Agri Bavnehøj, Agri Bavnehøj Vej, 8420 Knebel

Ca. 4 km i kuperet terræn på delvist mudret underlag. Se og lær på turen om overliggeren på Agri-dyssen og den flotte Champagne-sten. Tag evt. selv en sten med fra området og få et bud på, hvad det er for en sten, og hvor den kommer fra

Gratis - tilmelding ikke påkrævet. Godt fodtøj og varmt tøj