Miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg

26-02-2014

Der er måske nok en del mennesker, der synes, en sandmark er ret kedelig. Det synes vi bestemt ikke! Vi havde for nylig miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg i Nationalparken, og da valgte vi at vise hende en sandmark på 10 ha., der er blevet etableret i Mols Bjerge - på Molslaboratoriets arealer - med en støtte på 250.000 kroner fra Nationalparken.

Miljøminister Kirsten Brosbøl og bestyrelsesformand Erling Post

Der er måske nok en del mennesker, der synes, en sandmark er ret kedelig. Det synes vi bestemt ikke! Vi havde fornylig miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg i Nationalparken, og da valgte vi at vise hende en sandmark på 10 ha., der er blevet etableret i Mols Bjerge - på Molslaboratoriets arealer - med en støtte på 250.000 kroner fra Nationalparken.
Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen, Nationalparken, fortalte vores nye miljøminister om denne truede naturtype, som sandmarker desværre er.
I disse åbne og varme områder lever nogle planter og dyr, som er meget sjældne.
Et af de dyr, der har glæde af sandmarker, er det fredede markfirben. Landets største bestand af dem findes netop i Mols Bjerge, men arten er i tilbagegang. Sandmarker er det perfekte ynglested for firbenet, der lægger sine æg i sandet.
Mols Bjerge er også et hot spot for dagsommerfugle – og nogle af vores allermest sjældne sommerfugle får også glæde af sandmarken.  Det er for eksempel okkergul pletvinge. Der er nemlig en lille restbestand inden for få kilometers afstand. Derfor er det forventningen, at den sjældne sommerfugl vil indvandre i området. 
I Mols Bjerge har der gennem tiderne konstant været en vekslende mosaik af sandmarker, og her er stadig rester af denne meget sjældne naturtype.