Fokus på flagermus i Nationalparken

30-07-2014

Nationalpark Mols Bjerge har givet tilskud til opsætning af 20 flagermuskasser i Mols Bjerge

”Næ, det er en dværgflagermus”, udbryder Jørgen Terp Laursen oppe fra stigen. Han lyser ind i kassen med en lommelygte.

Han er på en felttur for at inspicere de 20 flagermuskasser, han i 2013 har fået sat op i Nationalpark Mols Bjerge.

Oppe på stigen er han nu – godt et år efter opsætningen – tydeligt opløftet over at se den lille flagermus, der kryber sammen i kassens øverste hjørne.

Flagermuskasserne er sat op i samarbejde med Molslaboratoriet, der også lægger areal til kasserne, og Nationalpark Mols Bjerge har givet tilskud til projektet.

Et flyvende pattedyr

Jørgen Terp Laursen er ekspert i flagermus med bl.a. en række artikler om emnet bag sig. Han er uddannet lærer med biologi som speciale og har hele livet beskæftiget sig med det forunderlige lille pattedyr, som han kan tale meget længe om.

Det gør han nu på en hed sommerdag, hvor han igen og igen kravler fire meter op på den medbragte stige for at inspicere flagermuskasserne.

Her finder han ubeboede kasser, fugleklatter, muselort og en angrebslysten gedehams.

Men han finder også flagermuslort, der ender i en gennemsigtig plastkasse til nærmere undersøgelse under mikroskopet, og så finder han altså det smukke eksemplar af dværgflagermusen.

Sirligt noterer han sine fund ved hver kasse, for projektet skal blandt andet afdække, hvilken type flagermuskasse det lille pattedyr foretrækker at bo i.

Af de 20 opsatte kasser er der 10 kasser, hvis type tidligere er benyttet, og 10 helt ny-designede kasser, som Jørgen Terp selv har udviklet og ladet bygge.

Det er en af de kasser, der nu har fået en lille beboer.

Men det er den samlede aktivitet i kasserne, der gør Jørgen Terp Laursen tilfreds.

”Der er mindst fem kasser, hvor vi kan finde tegn på, at her har været besøg af flagermus, og nu denne her dværgflagermus. Det er altså ret flot,” siger Jørgen Terp Laursen.

17 arter i Danmark

Flagermusen er da også et fascinerende dyr.

”Det er et pattedyr, og det eneste pattedyr, der kan flyve. Der er over 1000 arter i verden, og 17 arter i Danmark. I Nationalparken er der registreret otte arter. Det betyder faktisk, at en fjerdedel af verdens pattedyrarter flagermus,” fortæller Jørgen Terp Laursen.

Han ser gode muligheder for flagermusen i Nationalparken.

”Det er et område med et rigt insektliv og en varieret natur. Der er helt naturligt gode fødemuligheder, men vi mangler hule træer til dem,” siger Jørgen Terp Laursen.

Der er en lang tradition for opsætning af flagermuskasser i området, hvor Nationalparken ligger i dag, og det er den tradition han nu bygger videre på.

Han vil med sit projekt gerne bidrage til at fremme og fastholde artsdiversiteten af flagermus - og særligt hjælpe den sjældne troldflagermus – men mest af alt håber han at få mennesker til at interessere sig for det lille dyr.

Sæt selv kasser op

Jørgen terp Laursen slår ud med armene midt i landskabet.

”Her kan friluftsvejledere fortælle om en gruppe dyr, der er trængte, og tilhørerne kan se kasserne i træerne. Det er min drøm, at folk bliver mere opmærksomme på flagermusen og selv begynder at sætte kasser op. Flagermusen er et nyttedyr, der spiser myg og insekter, og den er ikke spor farlig” siger han.

Det budskab vil han gerne være med til at udbrede.

”Det er vigtigt, at vi værner om de dyr, vi lever sammen med. Mine børnebørn har set flagermus, og de er ikke bange for dem. Det er uvidenhed, der gør, at vi mennesker nogle gange bliver påvirket af uhyggelige historier, der har meget lidt med virkeligheden at gøre,” siger Jørgen Terp Laursen.

Om flagermus

Flagermusene er totalfredede i stort set alle europæiske lande – også Danmark.

Alle vores hjemlige flagermus finder rundt ved hjælp af lyd. De udstøder ultralydsskrig, som mennesket ikke kan høre. Når disse lyde rammer f.eks. et insekt eller et træ, opstår der ekkoer, som de opfanger. På den måde danner de sig et lydbillede af omgivelserne.

Tidligt om sommeren samler hunnerne sig i kolonier på 20-200 hunner under taget på et hus, i et hult træ eller andre beskyttede og lune steder. Hver hun får én unge, visse arter dog få to. Ungerne er helt hjælpeløse. Hunnerne flyver og jager insekter , men kommer hjem flere gange hver nat, så ungerne kan die. I begyndelsen af august begynder de 4-5 uger gamle unger at øve sig i at flyve – og kan da komme til nødlande på havebordet.

Om sommeren er hannerne sig alene eller nogle få sammen på lignende steder som hunnerne. De parrer sig i efteråret og vinteren under vågne perioder. 

Flagermusenes går nemlig i dvale om vinteren. Det sker tæt på eller et par hundrede kilometer væk i velegnede overvintringssteder. Nogle arter trækker længere væk, f.eks. troldflagermusen.