Besøg af rigsrevisionen

08-04-2013

Rigsrevisionen er i gang med en forundersøgelse af naturbeskyttelsesindsatsen i Danmark

Baggrunden for forundersøgelsen er en række nationale og internationale rapporter og undersøgelser, som indikerer, at kvaliteten af den danske natur såvel som den biologiske mangfoldighed i Danmark er faldende. Danmark har ratificeret FN’s biodiversitetskonvention fra 1992 og desuden er direkte forpligtet i EU-regi til at begrænse faldet af biodiversitet. I forlængelse heraf finder rigsrevisionen det relevant at se nærmere på, hvordan opgaven med beskyttelse af natur og biodiversitet forvaltes i Danmark.

Derudover deltager Rigsrevisionen i en international fællesrevision af nationalparker, og forventer derfor, at forundersøgelsen også vil adressere visse aspekter af etableringen af nationalparker samt hvilken rolle de spiller i forhold til beskyttelse af natur og biodiversitet i Danmark. Ud over den danske Rigsrevision deltager rigsrevisionerne fra henholdsvis Norge, Polen, Litauen, Bulgarien, Kroatien, Ukraine og Armenien i den internationale fællesrevision.

Nationalpark Mols Bjerge havde besøg af undersøgelsesgruppen i uge 12, og havde et fint og informativt møde. Det skal blive spændende at følge det videre arbejde med forundersøgelsen.