Miljøministeren udpeger ny bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge

07-10-2013

Der er fem nye medlemmer i Nationalpark Mols Bjerges ny bestyrelse, som miljøminister Ida Auken netop har udpeget for den kommende fireårige bestyrelsesperiode.

Der er fem nye medlemmer i Nationalpark Mols Bjerges ny bestyrelse, som miljøminister Ida Auken netop har udpeget for den kommende fireårige bestyrelsesperiode.

Bestyrelsesformand Erling Post, der blev genudpeget som formand medio juni, ser nu frem til arbejdet i den ny bestyrelse.

"Vi har nået meget i den periode, Nationalpark Mols Bjerge har været i drift. Nu glæder jeg mig til at arbejde videre og nå endnu længere. Jeg byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen hos os," siger bestyrelsesformand Erling Post.

Der ikke er noget mærkeligt i en udskiftning af fem af bestyrelsens medlemmer, fortæller han.

"Det er helt naturligt, da et bestyrelsesmedlem maksimalt kan sidde i to perioder. Som følge deraf og for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er det ikke underligt, at ministeren vælger at udskifte en god del af bestyrelse i år. Ellers skulle ministeren udskifte en hel bestyrelse næste gang, og det ville ikke være hensigtsmæssigt," siger Erling Post.

Det er de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i bestyrelsen, der har indstillet kandidater til ministeren, der derefter har udpeget den endelige bestyrelse.

Et stykke pionérarbejde

Det var Erling Post, der for lidt over et år siden kunne præsentere ministeren for bestyrelsens første Nationalparkplan 2012-2018. På den vis stod han i spidsen for et stykke pionérarbejde – i mere end en forstand. Nationalpark Mols Bjerge blev nemlig etableret som landets kun anden nationalpark efter Nationalpark Thy.

Bestyrelsesformanden ser nu frem til at tage et skridt længere med den nye bestyrelse.

"Vi har i denne bestyrelsesperiode dels lavet en nationalparkplan – det tog 2½ år - dels været i drift i omkring halvandet år, hvor vi primært har arbejdet med de projekter og ansøgninger, som vi har modtaget udefra. I den næste periode bliver det en kombination af ansøgninger og projekter udefra og projekter, som initieres af bestyrelsen selv på basis af det, der står i vores nationalparkplan," siger Erling Post.

Først skal den nye bestyrelse dog mødes og hilse på hinanden. Det sker på et bestyrelsesseminar 2. november.

Den ny bestyrelse

- Formand Erling Post

- Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

- Susanne Bødker, SAM (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs Kommune)

- Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening

- Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland

- Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd

- Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening

- Jacob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn

- Ny – Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

- Ny – Margit Helen Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs

- Ny – Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

- Ny – Jakob Altenborg, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge

- Ny – Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet, Østjylland