Nationalpark Mols Bjerge sender projektbevillinger i felten!

04-09-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

For 3 år siden indviede Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Nationalpark Mols Bjerge. Siden har bestyrelsen, rådet og sekretariatet arbejdet intensivt med udarbejdelse af planerne for Danmarks 2. Nationalpark. I disse dage modtager en række projektansøgere bevillingsskrivelser på tæt på en million kroner til styrkelse af kultur- og friluftsliv.


Desuden afventer nationalparkbestyrelsen en særlig naturstyregruppes workshop og anbefalinger til, hvordan Nationalparkens naturindhold kan styrkes.

Nationalpark Mols Bjerge støtter med bevillingerne projekter der følger Nationalparkens formål – om at styrke områdets værdier indenfor natur, kultur, friluftsliv og lokaludvikling. Selvom vejen fra nationalparkindvielsen til projektbevillingerne synes lang, kommer beslutningerne om at bakke op om de lokale initiativer kort efter vedtagelsen af den endelige nationalparkplan. Nationalparkbestyrelsen sender nu sine første midler i felten, og agter selvstændigt at tage initiativ til flere projekter, der sætter skub i Nationalparkens udvikling.


”Det var dejligt at få midler til oprensning af mølledammen” fortæller formanden for foreningen Ørnbjerg Møllelaug og fortsætter ”Når den så oven i købet ligger midt i Nationalparken, vil der fremover komme mange muligheder for interessant formidling både om møllens virke og om den smukke natur den ligger i.”
Også hos flere andre projektholdere var der jubel at spore, men ikke alle projekter fik støtte. I alt har Nationalparken modtaget 21 ansøgninger og givet støttetilsagn til foreløbig 8 projekter. Projektansøgningerne indenfor naturområdet afventer bestyrelsens kommende prioriteringer.


Nationalparkfond Mols Bjerge modtager en årlig bevilling på 7,5 mio. kr. til drift og udvikling af Nationalparken.
Bevillingen er fastsat for perioden 2012 - 2018 og vil for hele perioden udløse 45 mio. kr. som skal anvendes til at opfylde nationalparkens formål.
Næste ”ansøgningsvindue” for projekter over 25.000 kr. lukker i december, mens projekter under 25.000 kr. behandles løbende af sekretariatet.


Bevillinger over 25.000 kr. fra Nationalpark Mols Bjerge:


Kys Frøen i Nationalpark Mols Bjerge


Bevilling: 358.000 kr.
Projektet giver Nationalparkens gæster mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien ved en række ubemandede ”gør det selv” aktivitetscentre. Projektet
er ansøgt af Formidlingspartnerskabet, en sammenslutning af naturvejledere i Nationalparkområdet. Konceptet er oprindelig udviklet på Sydfyn, hvor det har haft
stor succes.

Barda træf ved Kalø


Bevilling: 200.000 kr.
Bardatræf på Kalø 2012 er et stort anlagt friluftsarrangement for 5-12 årige børn, hvor deltagerne medvirker i et DR transmitteret rollespil-univers, her ved et af
Danmarks mest betydningsfulde kulturminder, Kalø Slotsruin. Barda træf er et samarbejdsprojekt imellem DR og Syddjurs kommune som har indgået eksklusiv
kontrakt om afholdelse af Barda træf i Syddjurs Kommune de kommende år.

Opgravning af Ørnbjerg Mølledam


Bevilling: 70.000 kr.
Ørnbjerg Møllelaug har i det forløbende år gennemført en omfattende restaurering af vandmøllen således, at møllen - som den eneste på Djursland - nu er fuld
funktionsdygtig. For at få mølleværket til at køre, er det nødvendigt at opstemme vand i mølledammen, hvorfor en opgravning skal iværksættes.

Åbne Udgravninger i Nationalparken


Betinget bevilling: 345.000 kr.
Bevilling til Museum Østjylland til et arkæologisk pilotprojekt for at afdække og formidle ny viden om forhistorien i Nationalparken. I og omkring Nationalparken er
der en række kendte lokaliteter, som kunne være emner for åbne udgravninger. Bevillingen er betinget af at der findes en egnet lokalitet.


Bevillinger under 25.000 kr. fra Nationalpark Mols Bjerge:


Turistsejlads i 2012 med Veteranskibet ”Skødshoved”


Bevilling: Driftstilskud på 25.000 kr.
Veteranskibet ”Skødshoved” er et bevaringsværdigt træskib bygget i 1907 - Danmarks sidste paketskib som har besejlet Nationalparkens lokale havne. De
seneste 20 år har skibet fungeret som foreningsfartøj og bl.a. sejlet med turister i Nationalparkens vige og bugter. Driftstilskud til Skødshoved gives til turistsejladser
på Ebeltoft Vig for formidling af skibes historie og Nationalparkens maritime kulturhistorie

Molsløbet


Bevilling: 15.000 kr. til deltagergebyr for skoleelever.
Molsløbet er et motionsløb, som har været afviklet hvert år siden 1977, alle løbets ruter ligger inden for Nationalparken. Der arrangeres desuden en skolekonkurrence
for skoleelever fra 1-9 kl. i Syddjurs Kommune. Molsløbet har modtaget en bevilling til betaling for 300 deltagende skoleelever i Mols Løbet.

Vejvisersten


Bevilling: 25.000 kr.
Bevillingen gives til at udvikle og videreføre et kulturhistorisk vejviserstensprojekt i og omkring Nationalpark Mols Bjerge. Siden 2006 har ansøger – Jens Reddersen,
naturvejleder Karpenhøj - arbejdet med fund og genopstilling af gamle vejvisersten i Syddjurs Kommune. Projektet har gennem borgerinddragelse resulteret i fund og
bevarelse af op mod 100 historiske granit vejvisersten, hvor flere er doneret af private. Projektet sigter desuden på at etablere et frivilligt ”vejviserstens-laug”.

Vinter Ultra Mols Bjerge


Bevilling: 18.000 kr.
Der ydes tilskud til Foreningen Vinter Ultra Mols Bjerge til afvikling og videreudvikling af et vinterorienteringsløb, som er planlagt til første afholdelse i starten af februar
2013. Tilskuddet gives ud fra en forventning om, at arrangementet kan blive en tilbagevendende begivenhed, kan udvides til en bredere målgruppe og indeholde
formidling om Nationalparken og etablering af permanente orienteringsposter i området.