Nationalpark Mols Bjerges planarbejde

20-01-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

Arbejdet med Nationalpark Mols Bjerges plan for de næste 6 år nærmer sig sin
afslutning.


Utålmodigheden mærkes inden- og udenfor bestyrelseskredsen. Borgere og
interesseorganisationer afventer den endelige vedtagelse. Opmærksomheden er
rettet mod planens tekstforslag og naturligt også mod processen.

Status er, at planen er tæt på sin endelige afgørelse. Sekretariatet modtog i
efterårets 3 måneder lange høringsperiode hele 59 høringsforslag. Interessen for
bemærkninger, kritik og ros til det udsendte planforslag var stor, faktisk så stor at
det på et senere bestyrelsesmøde den 13. december blev besluttet, at gennemføre
en grundig gennemgang af det indsendte materiale og indkalde til et
ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. januar - kun med det ene punkt på
dagsordenen, at gennemgå alle forslagene individuelt og afgøre deres betydning
for evt. tilretning af planteksten og/eller indlejring i det fremtidige arbejde med
realisering af planens 25 handlingsprojekter. Bestyrelsen blev så at sige sendt på
juleferie med ”lektier for”, nemlig hver især at notere sine bemærkninger i et
dynamisk høringsnotat, som alle havde adgang til at redigere og gøre personlige
noter i.


Den 4. januar blev det samlede bemærkningsnotat udsendt til den samlede
bestyrelse i papirform. Dermed havde alle medlemmer god tid til at forberede sig
til det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 10. januar, forsynet med et, i fællesskab,
kvalificeret notat som udgangspunkt for en samlet gennemgang.


Bestyrelsen har nu afsluttet sin gennemgang af høringsnotatet, og sekretariatet
arbejder i disse dage på at tilrette planen i tråd med bestyrelsesmødets
beslutninger, heriblandt hvilke ændringer der skal indføjes i planforslaget og under
hvilke handlingsprojekter hvert af de 59 høringsforslag kan viderebehandles.


Der figurer derfor et særlig interessant punkt på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde d. 25. januar; ”Endelig vedtagelse af plan for Nationalpark Mols
Bjerge 2012 – 2018”