Nationalpark Mols Bjerge nåede det!

27-02-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols Også vises på NST Kronjylland

To et halvt år tog det at udarbejde Nationalparkplan 2012-2018 for Nationalpark Mols Bjerge, som nu er tilsendt Miljøminister Ida Auken. Dermed ligger resultatet af en lang proces, som tog sin spæde begyndelse tilbage i 2003, på ministerens bord sammen med henvisninger til processens høringssvar og den medfølgende miljøvurdering. Også 150 aktive borgere, lodsejere og interesseorganisationer fra planens 2 offentlige høringer har fået den endelige plan tilsendt med individuelle høringssvar.

Danmarks 2. Nationalpark går dermed i drift - og det kun 8 dage før fristen udløb, en frist på 2 år, som bestyrelsesformand Erling Post tidligt i 2011 fik forlænget med yderligere 6 måneder for at give bestyrelsen bedre tid til behandling af borgernes høringsforslag og opnå enighed om Nationalparkplanens endelige indhold.
Det har været en lang og udfordrende proces for alle involverede med i alt 18 bestyrelsesmøder, 13 rådsmøder 16 offentlige borgermøder og over 300 høringssvar og konkrete borgerforslag.

Nu ligger Nationalparkplanen endelig klar til gennemsyn på Nationalparkens hjemmeside www.nationalparkmolsbjerge.dk og kan hentes på tryk på alle Syddjurs kommunes biblioteker og kommunens Borgerservice kontorer i Ebeltoft, Kolind, Rønde og Hornslet. Planen tilsendes desuden på opfordring til alle interesserede.
På sekretariatet glæder man sig over, at en lang og kompliceret proces er afsluttet og giver plads til et spændende og fremadrettet arbejde for både bestyrelse, råd og sekretariat med borgernes og planens konkrete forslag. Og der er meget at vælge imellem. Faktisk så meget, at bestyrelsens første initiativ, sammen med Nationalparkrådet på en temadag 3. marts, er at diskutere prioriteringen af, hvilke projekter der skal igangsættes i første del af den kommende 6 års planperiode. Endvidere vil bestyrelsen og rådet drøfte retningslinjer for de kommende bevillings- og udvælgelsesprocedurer for enkeltprojekter fra borgere og lodsejere. Også retningslinjer for, hvordan der kan ydes rådgivning ved indgåelse af frivillige aftaler borgere og Nationalparken imellem står på dagsordenen. De endelige resultater af på drøftelserne omkring retningslinier og prioritering forventes besluttet på et kommende bestyrelsesmøde. Kort sagt lægges der an til handling!


Nationalpark Mols Bjerge forventer allerede i forårets løb at tage hul på de første konkrete projekter og regner med at kunne disponere over en bevillingsramme fra finansloven på ca. 7,5 millioner kroner årligt til den fremtidige drift og udvikling af områdets natur, landskaber, kulturmiljøer og friluftsmuligheder.