Nationalpark Mols Bjerge indstiller vinderkandidater!

03-02-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har indstillet 3 lokale projekter til Friluftsrådets konkurrence ”Vind 250.000 kr. til friluftsliv i din Nationalpark”.

Målet med konkurrencen er at motivere borgere, frivillige, foreninger og myndigheder til at skabe nye, konkrete friluftsmuligheder for besøgende i de danske nationalparker.

Arbejdsgruppens indstilling af kandidater fra Nationalpark Mols Bjerge er:
o Multifunktionel sti på Ahl Hage v/ Syddjurs Kommune, M. Hundahl
o Mols Bjerge Guiderne - levende og døde vejvisere v/ Poul Erik Bærentzen
o Landskab i bevægelse - fortiden på cykel v/ Naturcenter Syddjurs, Anita Søholm
Projekterne bliver lagt op på www.nationalparkmolsbjerge.dk og Friluftsrådets hjemmeside, efter vinderne er udpeget - og til inspiration for alle!

Projektet ”Multifunktionel sti på Ahl Hage” blev af arbejdsgruppen fremhævet som områdets foretrukne kandidat ud fra en række positive egenskaber og lokalforhold.

Indstillingen er videregivet til vurdering i Friluftsrådets dommerkomité som herefter foretager den endelige udvælgelse af et vinderprojekt i hver af de tre Nationalparker. Komiteen består af en repræsentant fra hver Nationalpark, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling (Skov og Landskab). Fra Nationalpark Mols Bjerge deltager Nationalparkbestyrelsens næstformand, Peter Gjelstrup.

Friluftsrådet har i alt modtaget 22 konkurrenceforslag, heraf 13 fra Nationalpark Mols Bjerge, som derved markerer sig med mere end halvdelen af landets aktive forslagsstillere.

”Det er vi naturligvis meget stolte af” fortæller formidlingsansvarlig, Bo Skaarup. ”I konkurrencen er der desværre kun plads til ét vinderprojekt, men Nationalparkbestyrelsen ønsker at holde liv i så mange af projekterne som muligt, og har derfor valgt at lade dem indgå i det videre arbejde med Nationalparkens 25 konkrete handlingsprojekter. Det er derfor sandsynligt, at vi kommer til at se flere af projekterne blive realiseret ad anden vej” slutter Bo Skaarup, og nævner, at det næppe er sidste gang, vi kommer til at se den slags initiativer. ”Det er en stor kvalitet, at borgere, foreninger og virksomheder fremkommer med deres ideer og innovative løsningsforslag - den slags kan vi ikke få for mange af”.