Vejskilte i Nationalpark Mols Bjerge

24-04-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

Syddjurs kommunes vejfolk opsætter for tiden de første vejskilte ind og ud af Nationalpark Mols Bjerge.

Skiltningen ligger i forlængelse af nationalparkplanens vedtagelse og sker i tæt samarbejde mellem nationalparksekretariatet og kommunens vejafdeling.

Vejskiltningen har til formål at synliggøre Nationalparken og opsættes ved de væsentligste indfaldsveje. Om kort tid suppleres de af skiltning på de statsejede landeveje, heriblandt ved Ebeltoft Færgehavn, så nationalparken markerer sig synligt ved de vigtigste indfaldsveje.

Nationalparksekretariatet glæder sig over skiltene som forhåbentlig bliver til glæde for både fastboende og gæster. "Det er et vigtigt skridt i Nationalparkens historie, at vi går fra proces til handling, og selvom skiltningen af hensyn til landskabet holdes på et lavt niveau, så håber vi, at både medborgere og tilrejsende vil opfatte skiltningen som udtryk for en fælles glæde og stolthed over landskabet og de bevaringsværdige natur- og kulturværdier." siger projekt og formidlingsmedarbejder Bo Skaarup. ”Kommunens vejafdeling og Vejdirektoratet har været utrolig hjælpsomme, og når de sidste skilte er på plads, vil vi naturligvis være opmærksomme på, om vi har ramt rigtigt mht. antal og placeringer. Det er en svær opgave at skilte til alles tilfredshed i et område med form som en glad Pluto-hund” slutter Bo Skaarup og hentyder til Nationalparkens vakse hundeform som i øvrigt gør det en del nemmere at huske Nationalparkens form uden et kort i hånden.

Vejskiltene, som nu opsættes, følger samme design og dimensioner som de tilsvarende i Nationalpark Thy og Vadehavet, men står langtfra alene på Nationalparkens arbejdsliste. Sekretariatet er i løbende dialog med Vejdirektoratet om opsætning af særlige motorvejsskilte som mange kender fra de europæiske motorveje - skilte der viser vej til både nationale og internationale seværdigheder. Denne type skiltning forventes dog først afgjort senere på året, ligesom der arbejdes på en gennemgribende opfriskning af informationstavlerne langs områdets rastepladser. Så der er flere nye initiativer på vej fra bestyrelsen. Vejskiltene markerer forhåbentlig en god start!