Høringssvar i Nationalpark Mols Bjerge

22-11-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

Til dato har vi modtaget ca. 25 høringsindlæg til Forslag til Nationalparkplan 2012-2018 og forventer yderligere henvendelser frem til høringens udløb den 7. december.


De indkomne forslag beskæftiger sig for størstedelens vedkommende med forbedrede muligheder for friluftsliv i form af skiltninger, borde-bænke, nye stier, bedre vandre-, cykel- og adgangsforhold samt turforslag. Også andre emner berøres.