Nationalparkplanen for Mols Bjerge færdig i 2011

30-05-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information NP-Mols

Bestyrelsesformand Erling Post, som står i spidsen for Nationalpark Mols Bjerge har på vegne af Nationalparkbestyrelsen tilsendt Miljøminister Karen Ellermann en orientering om Nationalparkplanens færdiggørelse inden udgangen af 2011. Planen, som oprindelig var planlagt til at være færdig ved udgangen af august 2011, forventes dermed at blive ca. 4 måneder forsinket.
Årsagen til den senere færdiggørelse er et stort antal bestyrelses-, råds- og arbejdsgruppe-møder, som har været afholdt i foråret for at sikre bred enighed og lokalt ejerskab til planens indhold og proces. Bestyrelsen arbejder fortsat intensivt med planens redegørelsesdel og herunder en nyudført kortlægning af parkens naturindhold samt med planens handlingsdel, som bl.a. skal beskrive hvilke projekter bestyrelsen vil at arbejde med i den første planperioden på 6 år.
Efter sommerferien forventes planforslaget fremlagt og tilsendt til borgere i Nationalparken i en 3 måneders høringsperiode, hvorefter planen forventes færdiggjort inden udgangen af 2011.
Bestyrelsen beklager forsinkelsen, og tilkendegiver samtidig overfor Miljøministeren, at arbejdet er i god gænge, og at alle involveret i planarbejdet arbejder intensivt på en gennemarbejdet Nationalparkplan, der forholder sig positivt til Nationalparkens store kompleksitet og bygger på lokal forankring og bred enighed.