Befolkningen indenfor Nationalpark Mols Bjerge i tørre tal!

01-02-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols Også vises på NST Kronjylland

Nationalparkplanen kaster mange spændende sidegevinster af sig, på det seneste en analyse af befolkningssammensætningen inden for det ca. 180 km2 store parkområde, hvoraf de ca. 30 km2 dog er havområder!

Undersøgelsen, foretaget i samarbejde med analyse- og konsulentfirmaet Epinion og Syddjurs Kommune, omfatter 41.566 personer med folkeregisteradresse i Syddjurs Kommune i december 2010, heraf 9.709 personer bosiddende inden for nationalparkens afgrænsninger.

Når befolkningen inden for nationalparken sammenlignes med kommunens øvrige befolkning fremgår det, at nationalparkens befolkning har følgende karakteristika:

Den er ældre . Gennemsnitsalderen inden for nationalparken er 47 år mod 41 år uden for nationalparken.

Den har færre ugifte . Der er 36,3 % ugifte inden for nationalparken mod 43,3 % udenfor.

Den består i lidt højere grad af kvinder. Der er 51,6 % kvinder inden for nationalparken og 49,7 % kvinder uden for nationalparken.

Den har flere, som lever i små husstande . Der er 61,7 % af personerne inden for nationalparken, som lever i en husstand med højst to personer mod 48,8 % uden for nationalparken.

Dens gennemsnitlige indkomst er højere. Gennemsnitsindkomsten er kr. 274.734 inden for nationalparken og kr. 261.612 udenfor.

Den består af flere pensionister . Der er 35,1 % pensionister inden for nationalparken mod 25,7 % pensionister udenfor (som andel af befolkningen over 18 år).

Den har et højere uddannelsesniveau. Der er færre kun med grundskole som højeste gennemførte uddannelse og flere med især mellemlang videregående uddannelse.

"Sat på spidsen kan det vist ikke anbefales at gå på jagt i parken efter en mandlig partner. De er både færre i antal og oftere gift end uden for parken!", fortæller sekretariatsleder Mika Leth Pedersen.

Matchmaking er nu ikke årsagen til analysen.

"For nationalparkbestyrelsen er det ligeså vigtigt at kende befolkningen og dens sammensætning som naturen og kulturmiljøerne i parken. Og menneskene tilhører jo i øvrigt også dyreriget", fortæller Mika med et smil og undrer sig ikke over karaktertrækkene, som tegner et billede af en ældre og mere veletableret befolkning inden for parken end udenfor. "Når nationalparkplanen skal revideres om 6 år, bliver det spændende at se, om parken har haft den ønskede positive indvirkning på den lokale udvikling, altså tiltrækker nye borgere, gæster og erhvervsaktivitet som aktivt søger hen, hvor naturen, kulturmiljøerne og udfoldelsesmulighederne prioriteres højt. Men det får vi naturligvis først bevis for om 6 år. Det er en vigtig opgave for nationalparkbestyrelsen at kunne dokumentere, at nationalparken har skabt en udvikling til gavn for lokalsamfundet og erhvervslivet med respekt for beskyttelsesinteresserne. Med analysen har vi nu dokumentation for udgangspunktet!"