Flyvende tallerkener og virtuelle borgruiner i Nationalpark Mols Bjerge

01-02-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols Også vises på NST Kronjylland

Iderigdommen blomstrer i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerges tilblivelse. Det erfarer i hvert tilfælde projekt- og formidlingskonsulent Bo Skaarup, som siden starten på sit udadvendte arbejde kort efter nytår, er blevet præsenteret for en mangfoldighed af aktivitets- og formidlingstilbud fra virksomheder og private idemagere. På det seneste har han eksempelvis været på virtuel borgvandring på Kalø Slotsruin i det 13. århundrede og fløjet 3D videokameraer omkring fritstående trætoppe. Bortset fra et ubehageligt blik fra slotsruinens borgvagt har det været en positiv oplevelse!

"At parken tiltrækker kreative folk, som arbejder med nyskabende mobilteknologier, virtuelle 3-D modeller og andre grænsebrydende formidlingsformer, er en kæmpe sidegevinst, som vi på sigt kan drage stor fordel af", siger Bo Skaarup som ser positive muligheder i at inddrage de spændende ideer på linje med tilsvarende borgerforslag fremsendt under sidste års høringsperiode. Til syvende og sidst styrker alle ideer, uanset deres udspring, bestyrelsens beslutningsgrundlag og kan være med til at sætte nye mål for parkens udviklingsmuligheder.

"Nu samler vi foreløbig den tilgængelige viden og inspiration, siden tages der konkret stilling til, hvilke af de spændende nye muligheder nationalparken ønsker at udnytte. Men at kreativiteten blomstrer og mulighederne for at anvende moderne formidlingsteknologier, uden at naturen og kulturmiljøerne lider skade, er jo et spændende parallelløb. Måske kan det inspirere andre til også at tænke nationalparkerne ind som et eksperimentarium for oplevelsesrige og skånsomme formidlingsformer", siger Bo Skaarup.

"Et af de store spørgsmål, som bestyrelsen netop nu arbejder med i en række tematiserede arbejdsgruppemøder er, hvordan man kan gavne forskning, undervisning og formidling uden at skade følsomme levesteder. Ønsket for befolkningen og forskere er ofte at komme så tæt på naturen som muligt, men med de nye teknologier behøver interesserne ikke at konflikte. Naturen vil endda også kunne opleves på afstand hjemmefra, i klasselokalet eller i Australien hos den internationale forsker. Kun fantasien sætter grænserne…" siger Bo Skaarup.