Kom til Europæisk Nationalparkdag i Mols Bjerge den 24. maj

21-05-2010
Nyhed Natur Nationalparker Artikel Borgere Nationalparkforside NP-Mols

Nationalpark Mols Bjerge fejrer den europæiske nationalparkdag den 24. maj 2010 med gratis aktiviteter for alle.

Nationalpark Mols Bjerge fejrer den europæiske nationalparkdag den 24. maj 2010 med gratis aktiviteter for alle.

1  Jagtslottet Kalø, Grenåvej 12, 8410 Rønde, Kl. 10 - 15

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparkens bestyrelse holder åbent hus på sekretariatet, Jagtslottet med rundvisning og historisk gennemgang ved Vilfred Friborg Hansen. Der vil være repræsentanter for bestyrelsen og sekretariatet til stede, der gerne besvarer spørgsmål om Nationalparken.

2  Naturens Ambulance, Marken ved Kalø Slotsruin, kl. 10 – 14

Danmarks Naturfredningsforening markerer Den Internationale Nationalparkdag den 24. maj ved at fortælle om, hvorfor nationalparker er en god ting. DN`s natur-ambulance bus holder på P-pladsen ved ruinen med oplysningsmateriale og foldere, der fortæller mere om nationalparker i Danmark, og DN-bestyrelsesmedlemmer besvarer spørgsmål om Nationalpark Mols Bjerge.

Endvidere kan man få forslag til gåture i den unikke kultur-natur ved Ruinen og Kalø-skovene.

3  Prøv en jagtsti!  Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde, Kl. 12.00 – 16.00

Danmarks Jægerforbund

Prøv en jagtsti! Find posterne i skoven og svar på spørgsmål om invasive arter.

Det er også muligt at lave en pandekage.

4   Naturoplevelser og naturpleje med dyr, Tre Høje i Mols Bjerge, Løbende fra kl 11 til kl. 14

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

Skov- og Naturstyrelsen tilbyder en lang række muligheder og faciliteter i Mols Bjerge. Tag hele familien med ud i den nye nationalpark og oplev nogle af de spændende tilbud og hør om plejen af den storslåede natur.

5  Prøv friluftslivet i Nationalparken – benyt og beskyt, Dragsmurvej 12, Fuglsø, 8420 Knebel, Kl. 10-15, både løbende og faste tider .

DGI Karpenhøj

Aktiviteter med havkajak, MTB-tur, klatring, golf, bål og mad mm. Samtidig viser vi, hvordan mange mennesker kan bruge naturen, uden at nedslide eller tivolisere den – måske endda forbedre den.

Havkajak og naturformidling – oplev naturen fra havsiden og pas på fugle og sæler. MTB-cykelture med guide – hvor må man køre og hvordan viser man hensyn. Reb-aktiviteter i trætoppen, bålkaffe og snobrød – må man det i skoven?

Prøv naturskøn 9-hullers golfbane, med plads til blomster og sommerfugle.

Nationalpark-quiz. GPS-opgaveløb i omkring DGI Karpenhøj. Prøv aktiviteterne, rejs spørgsmålene om friluftslivet i naturen sammen med vores erfarne frilufts- og naturvejledere.

Program på www.karpenhoej.dk.

6  Et mylder af arter, Molslaboratoriet, Nedre Strandkær, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft, Åbent hus 10-15

Ture kl. 11.00 og 13.00

Molslaboratoriet

Nationalpark Mols Bjerge handler om natur, og intet sted i parken er der en større mangfoldighed af arter end på Molslaboratoriets arealer.

I tidsrummet 10-15 slår Molslaboratoriet derfor dørene op for et åbent hus-arrangement, hvor man kan komme med på tur ud i felten kl. 11 og kl. 13 for at kigge på hvepsevåger, smalbladet timian og humlerovbille. I laboratoriet kan man se en miniudstilling af de karakteristiske og sjældne arter fra arealerne, og der vil være mulighed for kigge på dyr og planter under lup. Efter dagen vil der ikke være tvivl om, hvorfor Mols Bjerge er blevet til nationalpark!
Der er kaffe på kanden. Praktiske oplysninger: Man møder bare op. Medbring nysgerrighed og godt vejr!

7  Giv et bud på indholdet af DIN nationalpark, Det tidligere hotel Vægtergården, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, Kl.11-14

Nationalpark Mols Bjerges Venner

Vær med til at starte debatten om Nationalparkplanen og gør din indflydelse gældende gennem Nationalpark Mols Bjerges Venner -det naturlige bindeled mellem natur, kultur, historie og menneske.

8  Byvandring, Torvet 5, Ebeltoft kl. 14.00

Museet for Syddjurs

Byvandring med udgangspunkt i Rådhusene og Torvet med besøg og udstilling på Tinghuset/ Politistationen

Købstadens 3 gamle rådhuse med rundvisning og udstilling på Torvet 5.

Museumsinspektør Jakob Vedsted vil Kl. 14 på en guidet tur som starter fra Torvet fortælle om byens historie og udvikling med særlig vægt på rådhusene og torvets historie.

Desuden vil Tinghuset/Politistationen blive fremvist, ligesom der hér også vil være en udstilling om Nationalparkens kulturmiljøer.

9  Jernhatten, P-pladsen ved Jernhatten, kl. 10

Dansk Botanisk Forening

Vi går en tur ved den 49 m høje bakke, hvor der er fredet et areal på 266 ha. Området rummer flere naturtyper som strandvold, strandoverdrev, overdrev og løvskov og vi ser på de karakteristiske og sjældne planter, der vokser her. Skrænterne er under tilgroning, men inden for de sidste par år har Syddjurs kommune startet et naturplejeprojekt med bl.a. fåregræsning.

10  Fugletur ved Stubbe sø, P-pladsen på Møllebækvej, ½ km nordvest for Gravlev by, kl. 10-13

Dansk Ornitologisk forening

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. de brogede fluesnappere, som yngler i nogle af de mange fuglekasser, der er sat op i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.

11  Ørnbjerg Mølle, P-pladsen ved Stubbevej/Røndevej, kl. 14.

Formidlingspartnerskabet i samarbejde med Ørnbjerg Møllelaug

Turen går gennem de smukke overdrev ned til Ulstrup Å og Ørnbjerg mølle. Her vil en fra Møllelauget fortælle om planerne for restaurering af møllen og vise rundt i den gamle møllehave. Herefter går vejen tilbage går langs møllesøen og op til P-pladsen.

12 Krudt og ukrudt på Friland, Frilandshaven, Feldballe, 8410 Rønde, Kl.  10.30 Urtevandring,

Kl. 11.30-13.00 Åbent hus i Frilandshaven, Kl. 13.00 – 15.00 Rundvisning på Friland

Syddjurs Kommune i samarbejde med Friland Erhverv

Krudt og ukrudt på Friland!

Friland slår dørene op for besøgende, hvor foråret står i fuldt flor. Ukrudtet vokser lystigt, og krudtet bliver brugt på at bygge huse. Vi inviterer på urtevandring i nærområdet, samt åbent hus i Frilandshaven, hvor vi laver bålmad af vilde planter og fortæller om de nye ideer med haven. Herefter er der rundvisning på Friland, hvor der bygges, etableres erhverv, leves efter bæredygtige principper og en balance mellem hånd-hoved-hjerte og natur. Der uddeles opskriftshæfte med ideer til mad tilberedt af vilde urter, som kan findes i nationalparken.