Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge er klar til at ansætte en sekretariatsleder.

12-01-2010

Bestyrelsens arbejde i Nationalpark Mols Bjerge er godt i gang, siden november 2009 har bestyrelsen arbejdet med sit grundlag og definitioner og dermed også kravspecifikation til sekretarialslederen.

Den første store konkrete opgave for bestyrelsen er at ansætte en sekretariatsleder. Bestyrelsen har defineret funktioner og profil for lederen og annoncerer i øjeblikket landsdækkende efter kandidater til den vigtige post.

Sekretariatslederen bliver den drivende kraft i den videre udvikling af Nationalpark Mols Bjerge, og skal som sin hovedopgave sørge for, at der inden august 2011 foreligger en bestyrelsesgodkendt plan for nationalparken.  Nationalpark Mols Bjerge har en kompleks struktur med opgaver inden for både natur, kultur og erhverv. Området indeholder ud over Mols Bjerge også store skov- og landbrugsarealer, landsbyer, en købstad, en unik kulturarv og kystkultur, områder, som alle er ligeværdige dele af nationalparken, og som gør Nationalpark Mols Bjerge unik i forhold til andre danske nationalparker og sekretariatslederens arbejde varieret og alsidigt.

Bestyrelsen stiler efter ansættelse af en sekretariatsleder pr. 1. april 2010, så Nationalpark Mols Bjerge herefter endeligt er skudt i gang med både bestyrelse, sekretariat og nationalparkråd.  Nedsættelse af nationalparkrådet er næste store opgave for bestyrelsen, som har nedsat en gruppe til at arbejde specifikt med dette punkt i forhold til inddragelse af offentligheden i indstilling af kandidater.

Yderligere information kan fås hos bestyrelsesformand Erling Post på telefon 41 31 85 11.

Se stillingsopslag som pdf.:

Stillingsopslag - Sekretariatsleder til Nationalpark Mols